skip to Main Content

EEN DYNAMISCH BEDRIJF DAT WERKZAAM IS OP HET GEBIED VAN GROND-, WEG- EN WATERBOUW, BETONBOUW, GROENWERKEN ÉN LEVERING EN VERHANDELING VAN BOUWSTOFFEN.

AANDACHT

AMBITIE

ANDERS

BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONS LAATSTE NIEUWS

Waterbouw

Voor waterbouwkundige werken kunt u uitstekend bij AW Groep terecht. Daarbij kunt u denken aan:

  • kadeverbetering
  • grondkerende constructies
  • dijkversterking
  • baggerwerk
  • bruggen
  • bergbezinkbassins
  • oevervoorzieningen als vlonders en steigers

GEBIEDSONTWIKKELING

Bij gebiedsontwikkeling draait het om de kwaliteit van de leefomgeving. Die kwaliteit wordt niet alleen door de overheid bepaald. Belanghebbenden en marktpartijen nemen actief deel aan de voorbereiding van plannen en projecten. Neem bijvoorbeeld de reconstructie van stedelijk gebied. Winkels en bedrijven moeten bereikbaar blijven en ook de belangen van de omwonenden spelen een belangrijke rol. De kwaliteitseisen zijn hoog en de ruimte waar gewerkt wordt, is beperkt. Dat vergt een andere aanpak waarin een intensieve samenwerking met alle betrokken partijen en optimale communicatie centraal staan. Deze speerpunten vindt u terug in onze werkwijze en juist daarom zijn dergelijke projecten bij AW Groep in goede handen.