skip to Main Content

Aandacht voor Wereld Milieu Dag

Op maandag 5 juni is het Wereld Milieu Dag. Een dag waarbij het milieu overal ter wereld extra aandacht krijgt. Bij AW Groep staat het milieu al jaren hoog op de agenda. Wij vinden duurzaam ondernemen belangrijk en proberen onze milieubelasting onder andere te verminderen door het terugdringen van de CO2-uitstoot. Benieuwd naar onze ambities op het gebied van een gezond milieu?

Niveau 5 van de CO2-prestatieladder

Wist u dat AW Groep op niveau 5 van de CO2-prestatieladder staat? Dat is de hoogste trede, iets waar wij trots op zijn. Onze ambitie is een 14% CO2-reductie per euro omzet in 2019 ten opzichte van 2011. In totaal is de totale CO2-uitstoot van AW Groep tot nu toe met 30% per euro omzet afgenomen. Deze CO2-uitstoot wordt voor 99% veroorzaakt door projecten en voor 98% door materieel en bedrijfsauto’s.

Energiestroom Eenheid 2011 2013 2014 2015 2016
CO2 uitstoot Ton 3675 3685 3103 3295 3490
CO2/€ Gram 147,81 141,76 103,57 122,03 98,94
CO2/€ scope 1 Gram 144,41 141,64 103,57 121,56 98,81
CO2/€ Scope 2 Gram 3,41 0 0 0,49 0,13
Emissies Scope 1 Ton 3598 3686 3103 3282 3478
Emissies Scope 2 Ton 77 0 0 13 5
Uitstoot Projecten Ton 3587 3673 3095 3286 3446
Uitstoot overhead Ton 87 12 8 9 37

 

Anders werken

Om de ambitie op het gebied van CO2-reductie te behalen, neemt AW Groep diverse maatregelen. Wij houden van aanpakken en doen graag een stap extra, door onder andere de uitvoering van de volgende activiteiten:

  • Groengas voor nieuwe/vervangende voertuigen. Momenteel maken 15 voertuigen gebruik van Groengas als alternatieve brandstof. Het gebruik van Groengas levert een CO2-reductie op van 42% op diesel en 35% op benzine.
  • Een campagne om medewerkers bewust te maken van de CO2-uitstoot.
  • Bestaand materieel vervangen voor nieuw energiezuinig materieel dat resulteert in een lagere uitstoot.
  • Het gebruik van 100% Nederlandse groene stroom.
  • Nieuwe hydraulische kranen zijn voorzien van een eco-stand en start-stopsysteem.

Onze milieu ambitie: ISO 14001

Naast groene stroom en Groengas bewijzen wij graag onze ambitie met een passende certificering. Dit jaar verwachten wij ons ISO 14001 certificaat te halen. Hierin leggen wij processen en regels binnen ons bedrijf vast, zoals:

  • Inzicht in milieuaspecten, zoals lucht, water, bodem en natuurlijke hulpbronnen, en effecten van de organisatie en processen.
  • Inzicht in de belangrijke issues die van invloed zijn op de milieuprestaties van AW Groep.
  • Vaststellen van relevante wet- en regelgeving en zorgen dat aan deze wettelijke eisen wordt voldaan.
  • Gebruik van milieudoelstellingen en deze blijven meten, monitoren en analyseren. Hierdoor kunnen wij ons continue blijven verbeteren.

Wat doet u voor een gezond milieu?