skip to Main Content

Aanleg entreeplein bij nieuwe hoofdgebouw Keukenhof gestart

Het nieuwe entreegebouw van Keukenhof in Lisse is bijna gereed. Dit transparante gebouw met een bijzondere opengewerkte houten dakconstructie wordt de nieuwe toegangspoort tot de bloemententoonstelling. Ook de ruimte rondom het gebouw wordt opnieuw vormgegeven. AW Vessies Infra neemt de uitvoering hiervan voor zijn rekening.

Het sloopwerk is inmiddels verricht. Er zijn wat oude gebouwen tegen de vlakte gegaan. Het asfalt, enkele bomen en de begroeiing hebben we verwijderd en waar nodig is gemaaid en gefreesd. Ook hebben we de waterpartijen uitgezet. Nu de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, kunnen we gaan opbouwen en werken aan het nieuwe visitekaartje van Keukenhof.

Bijzonder lijnenspel

Het entreeplein is ontworpen door Mecanoo architecten uit Delft. Het is een ontwerp met hoogteverschillen die ook terugkomen in de beplantingsvakken. Daarnaast komt er een watergang, trappartij, terras en een tulpenvlak op het binnenplein. De bestrating bestaat uit driehoekige en rechthoekige tegels. Het geheel vormt een bijzonder lijnenspel. De uitvoering van de details vraagt om extra aandacht. En dat is precies wat wij leuk vinden: zorgen dat het ontwerp er in het echt net zo prachtig uitziet als op papier.

Keukenhof 2017

Het werk moet in februari 2017 klaar zijn; een maand later opent Keukenhof 2017 immers de deuren. Uiteraard gaan wij die deadline halen, maar voor het zover is, moet er nog veel werk worden verzet. De komende maanden gaan we aan de slag met:

  • Het graven van diverse watergangen en deze met elkaar verbinden middels duikers (ø 800).
  • Het aanbrengen van ca. 280 meter beschoeiing.
  • Het verrichten van diverse grondwerken waaronder het graven van cunetten en het aanbrengen van grondterpen.
  • Het aanleggen van ca. 630 meter pvc-riool.
  • Het aanbrengen van ca. 465 meter lijngoot en het plaatsen van putten met daarbij de afvoerleidingen en deze aansluiten op het aangelegde pvc-riool.
  • Het aanbrengen van ca. 1.300 meter kantopsluitingen.
  • Het aanbrengen van ca. 7.500 m2 tegelverharding. Onder deze tegelverharding ligt een puinfundering met een straatlaag. De tegelverharding bestaat deels uit driehoektegels (12 cm dik) en deels uit rechthoektegels van 8 cm dik.
  • Het maken van plantenbakken en vijvers. Deze worden gemaakt van natuurstenen elementen.
  • Het asfalteren van een deel van het terrein. Totaal ca. 1.000 m2.