skip to Main Content

Meer ruimte met kelderbouw

Voor innovatieve kelderbouw in stedelijke gebieden werken wij samen met Hoffmann Groep. Wij bieden onze klanten ‘de andere grondkering’ in de vorm van Soilmix-wanden. Deze wanden vormen een tijdelijke grondkering, maar kunnen ook als definitieve kelderwanden worden toegepast.

Traditionele grondkering

Een grondkering die is aangelegd met de Soilmix-techniek is anders: hij wordt trillingsvrij aangebracht en er wordt in de bodem aanwezig materiaal gebruikt voor het creëren van de wand.

Soilmix-wand

Soms is het niet mogelijk een traditionele grondkering aan te brengen doordat naastgelegen belendingen gevoelig zijn voor trillingen. Dan is de Soilmix-wand een prima alternatief voor Berlinerwanden, damwanden en secanspalen.

Kelders bouwen

Bij het bouwen van kelders maakt AW Groep veelvuldig gebruik van deze techniek. Met AW Groep als uw partner in kelderbouw kiest u voor:

  • Een kundige partij die het hele project voor u uitvoert: van bouwrijp maken tot en met de oplevering van de kelder.
  • Ruimtebesparend en trillingsvrij bouwen door tijdelijke en definitieve grondkering in één.