skip to Main Content

Veelzijdig in groen

Het aanleggen en onderhouden van sportvelden, parken, plantsoenen, begraafplaatsen, vijvers, bedrijfstuinen, recreatiegebieden en groen in woonwijken zijn activiteiten waar AW Mense Groen goed in is.
Wij kunnen bijvoorbeeld voor u:

 • groen aanplanten, zoals bomen, heesters en vaste planten
 • graszoden aanbrengen
 • buitenruimten, tuinen en landgoederen inrichten
 • gras, kruiden en bloemenmengsels inzaaien
 • plantvakken renoveren
 • vlonders maken
 • natuurvriendelijke oevers aanleggen

Elk project begint met het goed inventariseren wat de wensen van de klant zijn. Dat houdt ook in dat wij graag met u meedenken. Over het ontwerp zelf, maar als dat er al is, dan bekijken we altijd of werkzaamheden anders, efficiënter of beter kunnen. Zodat u uiteindelijk het beste resultaat krijgt.
Wij werken voor diverse overheidsinstanties, maar ook voor particulieren en grote bedrijven en stichtingen als Keukenhof.

Sportvelden

Daarnaast is specialistisch werk, zoals de aanleg van sportvelden, een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van AW Mense Groen. Wij hebben de middelen en expertise in huis om aan de strenge normen van de ISA te voldoen. Voor de Pioniers hebben wij nieuwe honkbalvelden aangelegd die aan de normen van de Amerikaanse honkbalbond (MLB) voldoen.

Beheer en onderhoud

Ons werk houdt na de aanleg niet op. Onderhoud en beheer vormt een minstens zo belangrijk onderdeel van onze diensten. Naast het onderhoud van het groen in buitenruimtes (openbaar groen), begraafplaatsen en sportvelden, verzorgen wij onder andere de volgende onderhoudswerkzaamheden:

 • het maaien van gazons en bermen, al dan niet in taluds
 • het kappen en snoeien van bomen
 • het onderhouden van bermen en sloten
 • het verwerken van de betreffende vrijkomende materialen

Boomverzorging

Een van onze groenspecialiteiten is het verzorgen, snoeien en kappen van bomen. Ook kunnen wij een VTA-controle voor u verrichten. Een Visual Tree Assesment houdt in dat we aan de hand van visueel waarneembare kenmerken de veiligheid van een boom beoordelen. We letten dan onder meer op de aanwezigheid van schimmels, breuken in de bast of stam en vlekken op de bladeren.

We hebben hiervoor gespecialiseerde mensen in dienst, waaronder een European treeworker (gediplomeerd boomverzorger). AW Mense Groen is een gecertificeerd Groenkeur hovenier. Wij beschikken over de certificaten Groenkeur BRL Groenvoorzieningen en Boomverzorging. U bent bij ons dus verzekerd van groene kwaliteit.