skip to Main Content

Onderhoud: uw visitekaartje

Vakkundig en regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat groenvoorzieningen en bestrating tot lang na het aanleggen ervan tot hun recht blijven komen. Of het nu gaat om openbaar groen, openbare straten, sportvelden, begraafplaatsen of bedrijfsterreinen, onderhoud is essentieel om het er netjes en verzorgd uit te laten zien. Een uitgelezen kans om blijvend uw visitekaartje af te geven.

Timing van onderhoudswerk

Bij goed onderhoud is timing van groot belang. Onkruid moet u in het voorjaar al te lijf gaan, zodat het de minste kans krijgt zich te verspreiden. Dat geldt ook als u streeft naar onkruidvrije bestrating. Laat uw parkeerterrein op het juiste moment bespuiten tegen onkruid, snoei struiken en bomen in de juiste snoeiperiodes en zorg voor een goede reiniging van de bestrating. Onze specialisten verstaan hun vak en gaan doelgericht te werk.

Onderhoud past ook in uw budget

Onderhoud kost geld, maar is zeker niet onbetaalbaar. Natuurlijk verdient de grondige aanpak de voorkeur, maar wanneer uw budget dat niet toelaat, dan zoeken we andere oplossingen. Bijvoorbeeld door snoeiwerk aan bomen over meerdere jaren te verdelen of het straatwerk in meerdere fases uit te voeren.

Wat kan AW Groep voor u doen?

Naast het onderhoud in buitenruimtes (openbaar groen), begraafplaatsen. sportvelden en bedrijfsterreinen, verzorgen wij onder andere de volgende onderhoudswerkzaamheden:

 • straatwerk, zowel handmatig als machinaal
 • reiniging van straten
 • rioolherstel
 • asfaltreparatiewerkzaamheden
 • maaien van gazons en bermen, al dan niet in taluds
 • onderhouden van bermen en sloten
 • beheersen van onkruid
 • verzorgen van bomen
 • kappen van bomen
 • knippen van hagen en snoeien van struiken
 • verwerken van het groenafval
 • onderhouden van parkeerterreinen