skip to Main Content

Expert in waterbouw

Voor waterbouwkundige werken kunt u uitstekend bij AW Groep terecht. Daarbij kunt u denken aan:

  • kadeverbetering
  • grondkerende constructies
  • dijkversterking
  • baggerwerk
  • bruggen
  • bergbezinkbassins
  • oevervoorzieningen als vlonders en steigers
  • damwanden, beschoeiingen en keerwanden

Grondkerende constructies

Vaak zijn grondkerende constructies maatwerk. Ontwerp en uitvoering moeten goed doordacht zijn, nauwkeurig worden berekend en zorgvuldig worden aangebracht. Dat kan alleen met de inzet van de juiste mensen: gespecialiseerde professionals met verstand van zaken. U vindt deze kennis en mensen bij AW Groep. Wij maken damwanden van hout of staal, gemetselde kademuren en betonnen keerwanden voor u. Zoals bij de Ringoevers in Hillegom waar we een verankerde stalen damwand hebben aangebracht.

Kadeverbetering

Wij voeren regelmatig kadeverbeterprojecten uit. In opdracht van Hoogheemraadschap Rijnland hebben wij 4 kilometer kade aan de Woudsedijk in Woubrugge op hoogte gebracht met erosieklasse 1 en 3 klei. Om de kades niet met zwaar vervoer te belasten, hebben we 50.000 m3 klei over water aangevoerd. Een ander project waarbij we het transport van materialen over water hebben geregeld, is de dijkversterking in Nessersluis. Een veelzijdig project waar we met nog veel meer aspecten rekening moesten houden. Juist wanneer een project complex is, zijn wij op ons best. En daar kunt u uw voordeel mee doen: AW Groep is een allround bedrijf en verzorgt het totale project voor u. Wij maken funderingsconstructies van licht ophogingsmateriaal, leggen de weg aan, plaatsen de taludbescherming en alles wat er nog meer komt kijken in een dijkversterkingstraject.

Baggerwerk

AW Groep heeft het materieel en de mensen om groot- en kleinschalig baggerwerk voor u uit te voeren. Ook beheren wij een baggerdepot waardoor wij baggerwerkzaamheden snel en efficiënt uitvoeren. Bovendien zijn wij bevoegd om waterbodemsaneringen uit te voeren. AW Groep is allround waardoor u het gehele project aan ons kunt toevertrouwen. U werkt samen met één partij en ook dat houdt de vaart in uw project.

Bruggen, vlonders en steigers

Tijdens het bouwrijp maken van ontwikkelingslocaties spelen watergangen regelmatig een belangrijke rol: ze moeten worden gegraven of gehandhaafd. Om de locatie toch bereikbaar te maken, is het noodzakelijk (tijdelijke) bruggen aan te leggen. AW Groep heeft hiervoor zijn eigen specialisten in huis. Maar ook bij de aanleg van oevervoorzieningen als houten beschoeiingen, aanmeervoorzieningen en loop- en vissteigers kunt u AW Groep inschakelen. Wilt u weten wat AW Groep voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op.