skip to Main Content

Zeefwerk op maat

AW Grondstoffen beschikt over een hypermoderne mobiele trommelzeef: die elektrisch wordt aangedreven. Het is de 2e machine in Nederland van dit type. We maken zoveel mogelijk gebruik van het elektriciteitsnetwerk. En als dat eens niet kan, voorziet de ingebouwde generator de machine van stroom. Door deze moderne techniek is het energieverbruik bijzonder laag. Iets wat van doorslaggevend belang is geweest bij de aanschaf van de trommelzeel. AW Groep onderschrijft het belang van de natuur voor de samenleving en vindt dat we zuinig moeten zijn op onze natuur. Dat we duurzaam bezig zijn, komt tot uiting in onze CO2-footprint: we hebben niveau 5 bereikt!

Trommelzeef

Onze trommelzeef is inzetbaar voor verschillende materialen. Houtsnippers kunnen worden gezeefd om ze te ontdoen van aanhangende grond en ze te scheiden per gradatie. Als grond meer dan 20% bodemvreemd materiaal bevat, wordt het als een afvalstof beschouwd. Door deze grond te zeven halen we de bodemvreemde bestanddelen eruit en is het weer vrij toepasbaar. We zetten de trommelzeef ook in om granulaten, grind en steenslag naar gradatie te sorteren. AW Grondstoffen beschikt over 3 trommels met verschillende mazen: 10, 20 en 40 mm. De trommelzeefmachine kan op de invoerbunker worden voorzien van een vlakzeef met een grote maas. Dit voorzeefrek maakt het mogelijk extreem grote delen direct aan het begin van het zeefproces te verwijderen. Daardoor zijn wij in staat ook zeer onhanteerbaar materiaal te zeven.

Zeefbak shovel

Verder beschikt AW Grondstoffen over een unieke zeefbak voor aan een shovel. Deze hypermoderne machine is namelijk de enige van deze grootte die in Nederland draait. In de bak bevindt zich een sterrenzeefsysteem met een maaswijdte van 28 mm. Met onze zeefbak, die voornamelijk wordt ingezet om bodemvreemde bestanddelen uit grond te verwijderen, kunnen wij nagenoeg iedere grondsoort zeven. Ook klei! Wij gebruiken de bak tevens voor het mengen van materialen. Het sterrenzeefprincipe zorgt namelijk voor een goede homogene menging. Vaak toegepaste mengsels zijn zand met compost en grond met veen. Daarnaast is de zeefbak ook zeer geschikt voor het homogeniseren van partijen grond of het beluchten van dichtgeslagen bodem.

Zeven is maatwerk

Bij zeefwerkzaamheden is de combinatie mens en machine zeer bepalend voor het verloop van het zeefproces. AW Grondstoffen beschikt over pure zeefspecialisten die het zeefwerk snel, efficiënt en nauwkeurig verrichten. U bent daardoor verzekerd van een kwalitatief hoogwaardig eindproduct en wij bieden u maatwerk. Ook op onze eigen werken speelt maatwerk een rol. Zo bekijken we altijd of we grond opnieuw kunnen toepassen door het uit te zeven. Daarnaast voeren we zeefwerk uit voor opdrachtgevers die zelf niet over het juiste materieel en de mensen beschikken. Voor ons is elk zeefprobleem een uitdaging. Ook dat van u!