Certificaten & downloads

Wij gaan voor topkwaliteit en vinden het heel vanzelfsprekend dat onze opdrachtgevers de kwaliteit krijgen die we hebben afgesproken. Daarnaast doen we er alles aan om onze medewerkers en andere betrokkenen een zo veilig mogelijke werkomgeving te bieden. Naast certificaten zijn hier ook diverse andere belangrijke documenten te downloaden.

AW Groep


Veiligheidsbeheersysteem
Milieumanagementsysteem
Kwaliteitsmanagementsysteem
CO2-uitstoot
Verantwoord hout
Prestatieladder socialer ondernemen
Certificaat vloeistofdichte vloeren
Certificaat veiligheidsladder

Downloads
Algemene voorwaarden voor inkoop en onderaanneming
Algemene voorwaarden voor levering en uitvoering
CO2-footprint en rapportages
Protocol cameratoezicht
Uittreksel Kamer van Koophandel
Coronamaatregelen op onze projecten

AW Infrabouw

Certificaten
BRL SIKB 7000
SVMS-007


Uitvoering van bodemsaneringen
Veilig en milieukundig slopen

AW Groen & Natuur


Groenvoorzieningen en kwaliteit

AW Grondstoffen


Zand uit dynamische wingebieden
Keuring samengestelde grondsoorten
Baggerspecie
Recycling granulaten
Fijngranulaat 0/8
Betongranulaat 4/22 type A1
Recyclingranulaat, wegenbouw
Fijngranulaat
Recyclinggranulaat verhardingslagen
Prestatieverklaring menggranulaat
Productspecificatie menggranulaat

AW Onderhoud

Certificaten
BRL 9334


Straatwerk

AW Kenniscentrum