Certificaten & downloads

Wij gaan voor topkwaliteit en vinden het heel vanzelfsprekend dat onze opdrachtgevers de kwaliteit krijgen die we hebben afgesproken. Daarnaast doen we er alles aan om onze medewerkers en andere betrokkenen een zo veilig mogelijke werkomgeving te bieden. Naast certificaten zijn hier ook diverse andere belangrijke documenten te downloaden.

AW Groep


Veiligheidsbeheersysteem
Milieumanagementsysteem
Kwaliteitsmanagementsysteem
CO2-uitstoot
Prestatieladder socialer ondernemen
Certificaat vloeistofdichte vloeren
Certificaat veiligheidsladder

AW Infrabouw


Uitvoering van bodemsaneringen
Veilig en milieukundig slopen
Verantwoord hout FSC-C011902

AW Groen & Natuur


Groenvoorzieningen en kwaliteit

AW Grondstoffen


Zand uit dynamische wingebieden
Keuring samengestelde grondsoorten
Baggerspecie
Recycling granulaten
Fijngranulaat 0/4
Betongranulaat 4/22 type A1
Recyclingranulaat, wegenbouw
Fijngranulaat
Recyclinggranulaat verhardingslagen
Prestatieverklaring menggranulaat
Productspecificatie menggranulaat
Certificaat vervoerder, inzamelaar, handelaar en bemiddelaar van afval

AW Onderhoud

Certificaten
BRL 9334


Straatwerk

AW Kenniscentrum

AW Verheij


Erkend bestratingsbedrijf
Vervoeren gevaarlijke afvalstoffen
Uitvoeren van bodemsaneringen