AW Groen & Natuur basilio onderhoudt het park schoffelend

AW Groen & Natuur:

De wereld beetje bij beetje groener maken

Mensen worden gelukkig van groen om zich heen. En dat geldt niet alleen voor mensen, de hele wereld is er beter aan toe als we vergroenen. Dus daar maken we werk van bij AW Groen & Natuur. We leveren beplanting, we leggen aan en we onderhouden. Daarmee maken we de wereld een beetje groener en geven we invulling aan onze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Groen maakt mensen gelukkig

De werkzaamheden van AW Groen & Natuur beperken zich niet tot aanleg en onderhoud van landgoederen, plantsoenen, (sport) parken en ander gemeentelijk groen, maar het omvat een scala aan groenprojecten. Zo creëren we bijvoorbeeld verschillende soorten ecologische zones, met broedgebieden, paddenpoelen, stuifduinen en kruidenrijke vegetaties. Een specialistisch onderdeel van onze groenprojecten bestaat uit daktuinen, desgewenst inclusief recreatiemogelijkheden, picknickplaatsen en bomen. Groen maakt mensen gelukkig. En daar worden wij dan weer gelukkig van.

AW Groen & Natuur, onderhoud met Basilio Ralf