AW Infrabouw:

Een doordachte inrichting van de buitenruimte

Overal waar mensen wonen, werken en hun vrije tijd besteden moet de buitenruimte worden ingericht. Mensen willen namelijk bereikbaar zijn, voorzieningen gebruiken, comfortabel wonen, veilig werken en zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. Dat vraagt om een doordachte inrichting van de buitenruimte en om alle werkzaamheden die daarvoor nodig zijn.

Passie voor mens en techniek

Samen met opdrachtgevers, adviseurs en stakeholders ontwerpen, realiseren en onderhouden wij de inrichting van de buitenruimte. Van groot grondverzet, sanering en bouw- en woonrijp maken, tot aan de reconstructie van watergangen, dijken en wegen. Ook realiseren we bruggen, parkeerkelders, leggen we oeverwerken aan en bouwen we jachthavens.

Efficiënt werkende en risicodragende bouwteams zorgen voor een realistische planning, strikte budgetbewaking en een pro-actief omgevingsmanagement, zodat niemand voor verrassingen komt te staan. Met eigen mensen en eigen materieel. Dat is wat AW Infrabouw doet.

AW Infrabouw, rioleren, Offem Zuid, Maurice in de sleuf