Duurzame initiatieven

Dit is waar we het voor doen

Omdat de wereld om ons heen ons werkveld is zien we van dichtbij hoe kwetsbaar die wereld is. Schade is sneller aangericht dan hersteld en soms is zelfs dat niet meer mogelijk. Daarom is het ons streven om niets te doen dat deze wereld nog extra belast of onnodig schaadt. We dromen van een wereld waarin we kunnen samenleven zonder op de wereld in te teren. Een wereld waarin alles wat we doen van betekenis is en bijdraagt aan een mooier en beter bestaan voor iedereen.

Duurzame ontwikkelings doelstellingen SDG Nederland

Duurzaamheid en de wil om bij te dragen aan een sociale en gezonde leefomgeving zit diepgeworteld in ons DNA. AW Groep heeft zich geconformeerd aan de SDG's (Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen) en is daar ook actief mee aan de slag gegaan. Het doel is de negatieve impact verkleinen en de positieve impact vergroten. Dit doen we op persoonlijk, lokaal en globaal niveau.

Als één van de founders van Circulair West zet AW Groep zich in om regionaal circulair te versnellen. Met elkaar werken we samen aan icoonprojecten, ontwikkelen toepasbare kennis en bieden begeleiding aan voor circulaire productieprocessen, -bedrijfsvoering, -producten en diensten. De nadruk ligt daarbij op het doen. Wilt u ook meedoen of meer weten? Klik dan door naar de website van Circulair West