skip to Main Content

Duurzaam ondernemen volgens AW Groep

Uit de liefde voor mens en techniek is het besef ontstaan dat wij hier op aarde in de tijdelijkheid zijn en een verantwoordelijkheid hebben naar volgende generaties. Dit besef zit ook diepgeworteld in ons AW-DNA en daarom hebben wij als eerste aannemer in Nederland ons aangesloten bij de VN door middel van een convenant. In dit convenant verbinden we ons aan de 17 Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), die de wereld tot een betere plek moeten maken naar 2030 toe. Middels de SDG’s geven we concrete invulling aan duurzaamheid binnen AW Groep. Vanuit deze grondhouding willen wij écht verschil maken, globaal en lokaal.

Wij willen betekenisvol zijn en bijdragen aan een sociale, gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. Dit doen we door ons positieve impact te vergroten en onze negatieve impact te verkleinen.

Doel 17 staat voor het sluiten van partnerschappen om de doelen te bereiken. Als AW Groep vinden we het belangrijk om kennis te delen over de SDG’s. Op deze manier kunnen we met elkaar de impact vergroten. Wij willen niet uniek blijven in onze circulaire ontwikkeling, maar dagen uit, zodat wij hopelijk ook jou enthousiasmeren!

Doe jij ook mee?