skip to Main Content

In de media: Inzet Social Return bij renovatie Van Nispenpark en Hoofdstraat Hillegom

HILLEGOM – Onlangs kreeg AW Vessies Infra (onderdeel van AW Groep) van de gemeente de opdracht voor het renoveren van het Nispenpark en de Hoofdstraat. Na enkele weken onderbreking wegens de bouwvakvakantie, zijn deze werkzaamheden onlangs weer hervat. Werknemers van AW Vessies Infra zijn, mede met inzet van groot materieel, met man en macht bezig om te zorgen voor een vernieuwd stukje Hillegom. De gigantische klus wordt voortvarend aangepast en vordert gestaag. 

“Bij dergelijke opdrachten vraagt de gemeente haar opdrachtnemers om ook mensen in dienst te nemen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben”, aldus een zongebruinde wethouder Jan van Rijn. De portefeuillehouder openbare werken kwam vorige week woensdagmiddag een kijkje nemen bij de werkzaamheden. In goed Nederlands hebben we het over sociale wederdienst. Mensen die al geruime tijd werkloos zijn helpen we aan een nieuwe baan. Bij AW Vessies Infra is nu zo iemand aan de slag gegaan.”

Herstart

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben wij bij ons bedrijf hoog in het vaandel staan en het in dienst nemen van dergelijke werknemers is daar een klein onderdeel van. Dus zijn we graag op het verzoek van de gemeente ingegaan om hierin iets te betekenen”, zegt coördinator ‘social return’ Ingrid Doeswijk namens het bedrijf dat de mega renovatieklus van het Van Nispenpark en directe omgeving de komende tijd nog gestalte gaat geven. “We zijn via Werkperspectief Bollenstreek in contact gekomen met een 59-jarige, oorspronkelijk uit het onderwijs afkomstige, man. Hij zat door omstandigheden al geruime tijd in de bijstand en derhalve in hun ‘kaartenbak’. Wij geven hem in ons bedrijf de kans op een herstart. De betreffende nieuwe medewerker wil overigens om privéredenen niet met zijn gegevens in de krant en wil om die reden ook niet op de foto. Hetgeen wij als werkgever uiteraard ten volle respecteren.”

Inmiddels werken de betreffende medewerkers en de aannemer alweer enige tijd samen. Dit bevalt van beide kanten zo goed, dat ze streven naar een samenwerking met elkaar voor de lange termijn. Nieuws dat wethouder Jan van Rijn zegt graag te horen. “De gemeente Hillegom ondersteunt de categorie burgers die door welke oorzaak dan ook dreigen buiten de boot te vallen als het gaat om het (her)vinden van betaald werk”, aldus de bestuurder. “Leuk werk hebben, daarin gewaardeerd worden, dus het bij je baas naar je zin hebben, maakt mensen die dit mogen meemaken goed in hun vel zitten. Als wij als lokale overheid daaraan iets kunnen bijdragen dan doen we dat van harte!”

 

Bron: Hillegoms Nieuwsblad