skip to Main Content

In gesprek met… projectontwikkelaar Timpaan!

Bert van Klinken is projectleider bij projectontwikkelaar Timpaan. Timpaan pakt de ontwikkeling van bouwprojecten op vanaf de initiatieffase en zorgt dat het totale project een werkzaam geheel wordt. Vragen als ‘Welke civiele inrichting moet er komen?’ ‘Wat voor een verkaveling hoort erbij?’ komen in de ontwikkelingsfase aan de orde. Ook wij worden hierbij betrokken en hebben al diverse projecten met Timpaan uitgevoerd. Samen met Bert van Klinken kijken we terug naar de succesvolle samenwerking en gingen daarvoor bij hem langs op de prachtige locatie van Timpaan in Rijsenhout.

Timpaan, De andere ontwikkelaar

Timpaan, de andere ontwikkelaar…

Projectontwikkelaar Timpaan is de andere ontwikkelaar. Timpaan gaat voor de redelijke winst en levert goede woonkwaliteit. Daarbij staat het belang van de consument voorop. Timpaan werkt alleen met partijen die passen binnen die filosofie. Bert: “Wij gaan altijd verder dan de minimale voorwaarden van een bouwbesluit en laten woningen die worden opgeleverd altijd toetsen om te kijken of ze aan de eisen van degelijke bouw voldoen. Alles wat wij ontwikkelen moet klaar zijn voor de toekomst. De uiteindelijke winst wordt gebruikt voor maatschappelijke doeleinden, bijvoorbeeld voor de bouw van meer sociale woningen.”

Van starterswoningen tot luxe woningen

Timpaan realiseert diverse soorten projecten, van starterswoningen tot vrijstaande luxe villa’s. Naast woningen, zorgcentra en wooncentra wordt er steeds meer gekeken of er met bestaande gebouwen meer gedaan kan worden. Zo kunnen er bijvoorbeeld bestaande gebouwen voor starterswoningen worden gebruikt. Bert: “Maar bij alle bouwprojecten die wij realiseren hoort natuurlijk een goede infrastructuur”.

Elke dag is anders

Binnen Timpaan houdt Bert zich voornamelijk bezig met de coördinatie van een project en geen dag heeft dezelfde invulling. Bert: “Ik moet zorgen dat alles goed op papier komt en hier de juiste bedrijven bij zoeken. Dit proces begint bij de schets en eindigt als er gordijnen voor de ramen hangen. Het ene moment ben ik plannen aan het maken voor een nieuwe wijk en het andere moment ben ik op een project aanwezig om te zoeken naar een technische oplossing of juist om in gesprek te gaan met een koper, buurtbewoner of gemeente. Alles moet bij elkaar passen.”

Een positieve combinatie

Samen met AW Groep heeft Timpaan al diverse projecten gerealiseerd. Bert: “De combinatie met AW Groep is voor ons positief. AW Groep denkt mee, gaat voor de maximale kwaliteit en komt afspraken na. We weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Bij AW Groep weten we dat onze projecten goed worden uitgevoerd. We moeten natuurlijk niet hebben dat een straat na enkele jaren al verzakt. Wij houden ons bezig met het totale project en besteden onderdelen uit die buiten onze expertise vallen. Voor ons is het belangrijk dat een partij dat onderdeel helemaal oppakt en verder zelfstandig goed uitvoert. Samen kunnen we iets moois maken.”

Een positieve combinatie

Even terugkijken…

Zo is ook de eerste fase van Zuiderloo in Heiloo afgerond en wordt de tweede fase op het moment voorbereid. Bert: “Aan het begin van het project hebben wij de opdracht bij AW Groep neergelegd. Wij vertrouwen op de expertise van AW Groep en kunnen ervan op aan dat ze altijd meedenken en dat de uitvoering binnen het budget naar alle wensen wordt uitgevoerd. Wij weten dat een project voor alle partijen goed wordt ingevuld, ook zonder specifieke randvoorwaarden.”

“Door het vertrouwen in elkaar, weet je dat het goed komt”

Samen komen we tot de beste oplossingen

Natuurlijk verloopt niet ieder project exact volgens planning en moeten er soms werkzaamheden op een andere manier worden aangepakt. Bert: “Als we beginnen met graven, zien dingen er soms toch anders uit. Ook bij het project in Heiloo hebben wij samen oplossingen bedacht. We hadden hier te maken met waterproblematiek. Het regenwater moest worden geïnfiltreerd in het wegdek en de berm. Het is een hele uitdaging geweest om dat goed te laten verlopen. De beschikbare uitgangspunten bleken niet helemaal te kloppen met het te ontwikkelen gebied. Samen met AW Groep hebben we wel de juiste uitgangspunten opgenomen om een duurzaam en samenhangend geheel te maken.”

“We hebben daar echt iets knaps neergelegd!”

Makkelijk schakelen

Door de samenwerking wordt er makkelijk met elkaar geschakeld. Bert: “Bij project Zuiderloo in Heiloo konden kopers zelf de aannemer en het type woning kiezen. Een lastige factor voor de planning. Als een woning is opgeleverd, wil je natuurlijk ook dat de bestrating erin ligt. AW Groep heeft hierop geanticipeerd door twee bouwstromen te pakken. Door vanaf twee kanten te werken, werd de planning zoveel mogelijk gehandhaafd. Toch liepen we door externe factoren uiteindelijk iets achter op planning. AW Groep heeft alles op alles gezet om de bestrating voor de bouwvak op te leveren en dat is gelukt! Daar worden we allebei vrolijk van. En de bewoners natuurlijk ook, want daar doe je het tenslotte voor.”

Timpaan en A

Aan de slag met Nieuw Waard

Inmiddels is het volgende project met Timpaan gestart; Nieuw Waard in Heerhugowaard. Een collega van Bert is hierbij betrokken en geeft aan dat het allemaal goed verloopt. Bert: “Dat verwachten we ook van elkaar. Wij weten dat we bepaalde dingen bij AW Groep kunnen neerleggen en we kunnen erop vertrouwen dat het goed wordt geregeld!”