skip to Main Content

Innovatief wegconcept als antwoord op klimaatproblematiek

Al eeuwenlang worden wegen op dezelfde wijze aangelegd. Diverse actuele thema’s ten aanzien van duurzaamheid vragen om nieuwe innovatieve ideeën. Thijmen Dofferhoff heeft door zijn afstudeeronderzoek een antwoord gevonden op diverse klimaatvraagstukken; het WegPakket. Een modulaire weg die eenvoudig in elkaar geklikt kan worden als bouwpakket. Eenvoudig te monteren als speelgoed en licht van gewicht waardoor het makkelijk hanteerbaar is.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Thijmen leerde bij AW Groep de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen kennen. Dit gaf de aanleiding om de traditionele weg integraal vanuit het brede aspect van alle 17 doelen te analyseren. Een weg die niet alleen hergebruikt kan worden en eenvoudig te monteren is, maar ook een weg die antwoord geeft op bijvoorbeeld doel 7: energie en doel 13: klimaatadaptie.

Reducering CO2

Het wegpakket is in tegenstelling tot veel nieuwe wegconcepten opgebouwd uit platte elementen. Dit maakt het mogelijk om met één vrachtwagen 25 meter weg te vervoeren. Omdat dit uit lichte elementen van 100% gerecycled plastic bestaat, is het ook nog mogelijk om dit met elektrisch vervoer te doen. Bij de aanleg van 100 meter weg zijn slechts 4 transportwagens nodig in plaats van 20 vrachtwagens die bij een traditionele weg nodig zijn. Dit reduceert de CO2 uitstoot aanzienlijk en geeft tevens antwoord op het energievraagstuk.

Klimaatadaptie

Ook draagt de weg bij aan klimaatadaptie. De weg zorgt ervoor dat regenwater langzaam lokaal in de bodem infiltreert maar heeft tevens een waterbuffer om hevige regenval op te vangen of juist te gebruiken in tijden van extreme droogte. Door gebruik van lichte kleuren wordt hittestress voorkomen.

SDG Impactwheel

Het verschil ten aanzien van de traditionele weg is inzichtelijk gemaakt met het SDG Impactwheel. Door deze op te stellen voor de traditionele weg en de nieuwe weg is duidelijk te zien dat het WegPakket een grote winst is met betrekking tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Innovatie

Thijmen heeft met dit nieuwe wegconcept inzicht gegeven in de mogelijkheden die er zijn om te innoveren in de traditionele grond-, weg en waterbouw. Open staan voor nieuwe innovatieve ideeën biedt ons kansen om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren.