skip to Main Content

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Respect hebben voor elkaar en voor het milieu is voor ons vanzelfsprekend. Net als bijdragen aan een betere maatschappij. De vraag is daarom nooit geweest óf AW Groep zich met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) moet bezighouden, maar hóe we duurzaam ondernemen daadwerkelijk in onze organisatie kunnen verankeren.

Ons beleid is gericht op het leveren van: