skip to Main Content

Aandacht voor mensen

Circulair West maakt zich sterk voor een economie die efficiënt omgaat met haar materiaalstromen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. Zo beschermen we onze leefomgeving, de biodiversiteit en dragen we bij aan nieuwe toekomstbestendige werkgelegenheid. Hoewel we net begonnen zijn vertegenwoordigen de activiteiten van de bij ons aangesloten bedrijven nu al een omzet van ruim €350 miljoen euro en meer dan 1.100 werknemers, waarvan zo’n 10% sociale arbeidsparticipatieplaatsen betreft.

Innoveren ten dienste van de ondernemer

Met elkaar werken we samen aan icoonprojecten, ontwikkelen toepasbare kennis en bieden begeleiding aan voor circulaire productieprocessen, -bedrijfsvoering, -producten en -diensten. De nadruk ligt daarbij op ketensamenwerking met bedrijven, overheid en kennisinstanties die graag willen innoveren ten dienste van de ondernemer.

Elke stap brengt ons verder

Door samen te werken versnellen we de transitie naar een meer circulaire economie. De coronacrisis brengt daarbij extra momentum voor de wil om zaken versneld anders te gaan organiseren. Elke stap van elke deelnemende organisatie brengt ons samen verder.

Zes toonaangevende bedrijven, AW Groep, de Beelen- groep, Hoek, Meerlanden, Ouwehand Bouw en Timpaan, waren in 2020 op zoek naar mogelijkheden om hun circulaire ambities te versnellen. Ze besloten de handen ineen te slaan door de stichting Circulair West op te richten. Namens de stichting brengt Leon van Ast als aanjager en kwartiermaker alle circulaire doeners in Noord- en Zuid-Holland samen die willen versnellen om toekomstbestendig te blijven. Want juist door te verbinden en nauw de samenwerking te zoeken kunnen snel circulaire resultaten geboekt worden. Kijk voor meer meer op www.circulairwest.nl.