skip to Main Content

CO2-prestatieladder

AW Groep vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Wij proberen onze milieubelasting onder andere te verminderen door het terugdringen van de CO2-uitstoot. Sinds 2011 zijn we actief bezig met het in kaart brengen van onze CO2-uitstoot en de reductie daarvan. In 2013 hebben we niveau 3 gehaald.

Niveau 5 op de CO2-prestatieladder

Uiteraard waren we tevreden met het behalen van het CO2-bewust certificaat niveau 3. Maar rustig achterover leunen en voortkabbelen op de weg die we zijn ingeslagen, past niet bij AW Groep. Wij houden van aanpakken en doen juist graag een stap extra. Onze ambities reikten verder dan niveau 3 en dus zijn we snel doorgegaan voor niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Dit hebben we inmiddels behaald en daar zijn we trots op.

Bekijk ons CO2-bewust certificaat niveau 5

Ketenanalyse bomengrond

Voor de ketenanalyse voor bomengrond is het hele proces van winning van grondstoffen tot het gebruik van het eindproduct op de projectlocatie in kaart gebracht. Per stap is onderzocht hoeveel CO2-uitstoot deze veroorzaakt. Van alle stappen zorgt het transport van grondstoffen en eindproduct voor de grootste CO2-uitstoot (90% van het totaal). Naar aanleiding hiervan zijn acties genomen om het brandstofverbruik terug te dringen. Deze zijn gericht op de rijstijl van de chauffeurs, route-planning, onderhoud van de auto’s en vervangen van oudere auto’s door nieuwe en zuinigere auto’s.
Voor afnemers van onze bomengrond is het gunstig dat wij deze ketenanalyse hebben laten doen. Onderzoek naar de CO2-uitstoot als gevolg van de inkoop van dit product is overbodig. Ze kunnen de ketenanalyse van AW Groep gebruiken om hun processen verder te optimaliseren en de CO2-uitstoot verder te verminderen.

Ketenanalyse brandstofreductie inhuur transport

Brandstofverbruik is de meest significante veroorzaker van de CO2-uitstoot bij AW Groep. Van de eigen activiteiten is nauwgezet onderzocht waar de uitstoot kan worden teruggebracht. Op basis daarvan zijn maatregelen genomen. De ketenanalyse was gericht op de volgende schakel in de keten, namelijk de ingehuurde transporteurs. Door deze analyse en de maatregelen aan te bieden die AW Groep al heeft doorgevoerd, kunnen de ingehuurde transporteurs ook zorgen voor een daling van hun brandstofverbruik en de daarbij behorende CO2-uitstoot. Maatregelen, die uit de analyse komen zijn:

  • proberen meer transport over water te laten plaatsvinden
  • aanpassen van de rijstijl van de chauffeurs
  • goede routeplanning,
  • onderhoud van de auto’s
  • vervangen van oudere auto’s voor nieuwe, zuinigere auto’s

Duurzame toekomst

We hebben de ketenanalyses in mei 2015 afgerond. Daarom zullen de resultaten van de genomen maatregelen medio 2016 worden geanalyseerd en gepresenteerd. Intussen houden wij de ontwikkelingen vanuit de overheid en branche ten aanzien van CO2-reductie in de gaten houden en sluiten waar mogelijk aan op deze programma’s. Ons bedrijf blijft zich richten op alternatieve brandstoffen (aardgas) voor machines en auto’s. Ook gaan we door met het vervangen van oudere machines voor modern materieel waardoor het brandstofverbruik daalt. Dit heeft in de afgelopen jaren spectaculaire resultaten opgeleverd.