skip to Main Content

Ketenanalyses

AW Groep wil de belasting van het milieu als gevolg van onze activiteiten verminderen. In de afgelopen jaren hebben we intern veel gedaan om het energieverbruik en daarmee de CO2-uitstoot omlaag te brengen. Dat is ook gelukt en de komende jaren gaan we hier mee door. Wij zijn echter maar één onderdeel van een keten. Ook de bedrijven die voor en na ons in de keten actief zijn, belasten het milieu. Om te onderzoeken of wij samen met onze ketenpartners de milieubelasting omlaag kunnen krijgen, hebben wij ketenanalyses uitgevoerd voor: