skip to Main Content

Groengas

In 2009 werd op initiatief van Frank Beelen de projectgroep Duurzame Mobiliteit Duin- en Bollenstreek opgericht. Het doel is het concept van duurzame mobiliteit actief onder de aandacht van het bedrijfsleven en de (lokale) overheid te brengen en een schonere woon- en leefomgeving te creëren. Daar is in de afgelopen jaren niets aan veranderd. AW Groep werkt nog altijd enthousiast samen met de overige projectleden – Frank Beelen Beheer Groep, De Meerlanden, Van der Spruit & Dobbelmannduin, Civilink Ingenieursbureau en Aannemingsmaatschappij Van Hal – aan het realiseren van deze doelstelling.

Wel opereren we tegenwoordig onder een andere naam: Groengas. Groengas is een duurzame opvolger van aardgas en wordt gewonnen uit organisch materiaal. Eind 2011 is in Lisserbroek een vulstation geopend waar groengas kan worden getankt. Uiteraard rijden onze auto’s daar ook op AW Groep heeft hart voor het milieu en daarom dragen we graag bij aan dit bijzondere project.