skip to Main Content

Verantwoord omgaan met het milieu

Het voorkomen en verminderen van de milieubelasting is een belangrijk aspect in ons MVO-beleid. AW Groep realiseert en monitort dit door onder andere de certificering op niveau 5 van de CO2-prestatieladder.

Reduceren energieverbruik

Een aantal belangrijke punten uit ons Energiemanagement Actieplan voor dit jaar zijn:

  • Overstappen op Groengas voor nieuwe/vervangende voertuigen
  • Het volgen van het e-learning programma E-driver door medewerkers. Zo leren ze zuiniger te rijden waardoor brandstof wordt bespaard.
  • Medewerkers voorlichten over onderwerpen als Het Nieuwe Rijden, Het Nieuwe Draaien en hoe ze energie kunnen besparen op kantoor en in de werkplaats.
  • Het gebruikmaken van groene stroom met SMK-keurmerk, tijdschakelaars op kantoorapparatuur, Vital lights.

Grond- en bouwstoffen recyclen

Veel werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw tasten ons ecosysteem aan. Voor AW Groep reden te meer respectvol met de natuur om te gaan. Daarom werken we volgens de modernste inzichten met grond, water, afval- en bouwstoffen. AW Grondstoffen, onderdeel van AW Groep, accepteert op vergunde locaties verschillende afvalstromen. Deze materialen zoals grond, fundatiemateriaal, puin, bouw- en sloopafval kunnen wij scheiden, verwerken, opbulken en keuren. Bovendien beheren wij een baggerdepot in Uithoorn.