skip to Main Content

Nationale Boomplantdag een groot succes!

Woensdag 13 maart was het Nationale Boomplantdag. Een speciale dag om iedereen meer inzicht, kennis en begrip voor bomen bij te brengen. Diverse bedrijven en scholen geven hier aandacht aan en raken geïnspireerd om hun eigen steentje hieraan bij te dragen. Ook wij waren op verschillende plekken aanwezig om onze bijdrage te leveren.

13 bomen in Oegstgeest geplant

In Oegstgeest zijn er totaal 13 bomen door 27 kinderen aan de Kerckwerverlaan aangeplant. Ook de wethouder, de heer Jan Nieuwenhuis, was hierbij aanwezig. Ondanks de wind en kou hielpen de kinderen enthousiast mee om de lindes een plek in de grond te geven. Door middel van natuureducatie laat Stichting Nationale Boomfeestdag kinderen de wondere wereld van bomen beleven en leren ze het belang van bomen voor een duurzame leefomgeving.

AW Mense Groen verzorgde de voorbereiding, grondverbetering, afzettingen en verkeersregelaars. Natuurlijk hadden wij voor elk kind een schep en een oranje hesje geregeld. Als aandenken kregen alle kinderen een miniboompje van Gemeente Oegstgeest mee naar huis. Het is mooi om op deze manier kinderen te betrekken bij de groene inrichting van de openbare ruimte en bewust te maken van het belang van groen!

Bomen op Schiphol Logistics Park

Ook onze opdrachtgever trotseerden de wind en regen! Op Nationale Boomfeestdag werden er bomen geplant op Schiphol Logistics Park. De bomen passen in de duurzame en circulaire ambities van onze opdrachtgever SADC. SADC past bij de gronduitgifte het afwegingskader voor circulaire gronduitgifte toe. Op deze wijze wordt bekeken hoe een zo hoog mogelijke duurzaamheidsambitie gerealiseerd kan worden, zowel in de openbare ruimte als op kabelniveau. Momenteel zijn wij druk bezig met de eerste fase, waarbij wij ruim 300 bomen gaan planten.

Samen beleven we de wondere wereld van bomen!