skip to Main Content

Over AW Groep

AW Groep is een dynamisch bedrijf dat werkzaam is op het gebied van grond-, weg-, en waterbouw, betonbouw, groenwerken én levering en verhandeling van bouwstoffen. Door overnames van bedrijven met hun eigen specialisaties zijn we uitgegroeid tot een breed georiënteerd bedrijf. AW Groep bestaat uit AW Vessies Infra, AW Grond, Weg & Water, AW Grondstoffen, AW Groen & Natuur en AW Rijneveld Infra en heeft vestigingen in Lisse, Hillegom en Mijdrecht.

Aandacht voor uw wensen

Wij weten dat opdrachtgevers graag een-op-een aan tafel zitten met de verantwoordelijke personen binnen een bedrijf. AW Groep hanteert korte lijnen naar klanten om zo een goede, efficiënte uitvoering en oplevering van de projecten te garanderen. Klantgerichtheid en kwaliteit staan centraal bij AW Groep. Door goed naar onze klanten te luisteren, ze de aandacht te geven die ze nodig hebben, brengen we in kaart wat hun wensen zijn. Dat geeft ons de mogelijkheid snel, flexibel en constructief in te springen op eventuele wijzigingen tijdens de uitvoering van een project. Daarbij zoeken we graag de samenwerking op met onze relaties. Kwaliteit maak je tenslotte samen. Door onze werkwijze en nauwe betrokkenheid bij onze relaties hebben wij een groot netwerk opgebouwd. Onze klanten zijn over het algemeen zeer tevreden.

Gezamenlijke ambities

Wij zijn ons ervan bewust dat goed en betrokken personeel essentieel is voor een bedrijf. Onze medewerkers spelen een belangrijke rol in het verwezenlijken van de doelstellingen van AW Groep. We zijn trots op onze mensen die toegewijd, vakkundig en ervaren zijn. Door hun kennis en inzet vinden we voor ieder probleem of vraagstuk een oplossing. U kunt ervan op aan dat uw project bij ons in goede handen is: van ontwerp tot de uitvoering en eventueel het beheer en onderhoud. Wij hebben de ambitie om van ieder project, samen met u, een succes te maken!

Het kan anders

AW Groep is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als ondernemer en neemt die ook. Door bijvoorbeeld zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met onze omgeving. Veel van de werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw tasten ons ecosysteem aan. AW Groep wil graag haar steentje bijdragen aan het in stand houden en herstellen van dat ecosysteem. In de praktijk betekent dit dat we volgens de modernste inzichten omgaan met grond, water, afval- en bouwstoffen. Zo vindt er bijvoorbeeld hergebruik van materialen plaats via een puinbrekerij waarin AW Groep een aanzienlijk belang heeft. Ook gaan wij uiterst bewust om met onze afvalstromen en energieverbruik.
AW Groep richt zich niet alleen op het milieu, maar houdt zich ook bezig met het sociale aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). We vinden het belangrijk mensen een kans te bieden. Daarom is AW Groep actief bezig met social return waardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op kunnen doen.