skip to Main Content

Certificatenoverzicht

Wij gaan altijd voor topkwaliteit en vinden het heel vanzelfsprekend dat onze opdrachtgevers de kwaliteit krijgen die we hebben afgesproken. Bovendien doen we er alles aan om medewerkers en andere betrokkenen een zo veilig en gezond mogelijke werkomgeving te bieden. Daarom beschikt de organisatie al sinds 1998 over een managementsysteem, dat voldoet aan de door de opdrachtgevers gestelde eisen.

AW Groep

Veiligheid, gezondheid en milieu
Systeemcertificaat
Kwaliteit
CO2-uitstoot
Verantwoord hout
Presentatieladder socialer ondernemen
Productcertificaat vloeistofdichte vloeren

AW Vessies Infra

Uitvoering van bodemsaneringen

AW Grond, Weg en Water

Veilig en Milieukundig Slopen

AW Grondstoffen

Zand uit dynamische wingebieden – niveau 4 (zoet of ontzilt zand geleverd uit een vaste opslaglocatie)
Milieu- en civieltechnische kwaliteit van grond
Milieuhygiënische keuring van samengestelde grondproducten
Steenachtige substraten (Bomengranulaat bruine klei en Bomengranulaat bomengrond 5-7)
Landfarming, ontwatering, rijping en zandafscheiding van baggerspecie

Recycling granulaten

Fijngranulaat 0/8

Betongranulaat 4/22 type A1 voor toeslagmateriaal in beton, fijngranulaat 0/8 voor toeslagmateriaal in beton

Recyclinggranulaat voor ongebonden en (hydraulisch) gebonden materialen voor civieltechnische toepassingen, wegenbouw

Fijngranulaat

Recyclinggranulaat voor toepassing in verhardingslagen van steenmengsel in de wegenbouw

Prestatieverklaring- Menggranulaat 0/31.5

Productspecificatie- Menggranulaat 0/31.5 voor verhardingslagen van steenmengsel

Groenvoorzieningen en kwaliteit

AW Rijneveld Infra

Straatwerk