skip to Main Content

Onze missie

Vanuit een passie voor mens & techniek is AW Groep expert in het gehele spectrum van grond-, weg- en waterbouw, betonbouw, saneringen, groenwerken en levering van grondstoffen. Zonder concessies staan wij voor een hoge kwaliteitsstandaard binnen ons brede werkveld.

Vanuit een no-nonsense cultuur staan wij continu klaar om met een open vizier nieuwe uitdagingen aan te gaan in samenwerking met onze klanten en omgeving. Samen willen wij op een eerlijke en transparante wijze naar het mooiste resultaat toe werken.

Vanaf de oprichting van AW Groep zijn onze uitgangspunten zelfredzaamheid en eigen kracht. Zowel in de ontwikkeling van ons bedrijf, die van onze medewerkers en in onze samenleving willen wij dit uitdragen en motiveren bij anderen.

Door dicht bij onszelf te blijven en hard te werken ontstaan de mogelijkheden om onze winstoptimalisaties ook om te zetten in sociaal rendement. Vanuit onze autonome houding nemen wij bij AW Groep onze verantwoordelijkheid. Wij willen betekenisvol zijn door bij te dragen aan een meer sociale en gezondere leefomgeving. Met compassie kijken wij naar de wereld waarvan wij onderdeel uit mogen maken en vinden wij dat iedereen een kans moet krijgen om hierin mee te kunnen doen. Helpen bij het ontwikkelen van zelfsturend vermogen zien wij hierbij als een voorwaarde. Wij zetten ons hier al decennialang met veel passie en plezier voor in.

Voor onze missie zijn onze drie kernwaarden Aandacht, Ambitie en Anders de krachtige samenvatting van wat wij belangrijk vinden. Met deze drie A’s op de voorgrond zetten wij ons in om elke dag een beetje beter te worden op onze weg in onze wereld.

Vanuit deze levenshouding was het voor ons een logische stap om ons te conformeren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de verenigde naties en ons sterk te maken om op alle 17 doelen een bijdrage te gaan leveren.