skip to Main Content

AW Grond, Weg & Water

AW Grond, Weg & Water is al jarenlang een bekende speler op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Een bedrijf dat is gespecialiseerd in GWW-projecten. Wat voor soort projecten dat zijn? En hoe wij werken?  Wij vertellen u er meer over.

Werkzaamheden

  • Oeverwerken
  • Waterwerken
  • Dijkverbeteringen
  • Bouwrijp maken
  • Rioleringen
  • Grondverzet
  • Grondkering
  • Sloopwerken

De andere aanpak

Door onze korte interne lijnen weten wij vakmanschap met daadkracht te combineren. Van advies in de voorbereidingsfase tot de realisatie van een project; wij verzorgen het gehele traject van a tot z. Door gebruik te maken van de kennis van andere bedrijven binnen AW Groep, zijn wij in staat flexibel en doelgericht in te springen op de meest uiteenlopende wensen die u heeft. Ook als dat om een andere aanpak vraagt.

Oog voor de totale leefomgeving

AW Grond, Weg & Water werkt voor verschillende soorten opdrachtgevers, zoals waterschappen, semi-overheden, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, civiele bedrijven, gemeenten, particulieren en in onderaanneming van collega bedrijven. Bij onze manier van werken staat aandacht voor de klant en omgeving centraal. Ons doel is uw wensen en ambities te realiseren. Daarbij speelt kwaliteit altijd een grote rol. Wij gebruiken de modernste machines, materialen en onderhoudstechnieken. Daarnaast hebben wij oog voor de totale leefomgeving. Wij houden ons actief bezig met duurzaamheid, gaan bewust om met afvalstromen en zijn altijd op zoek naar oplossingen om het nog beter te doen dan we al doen. Wij blijven ons richten op het beperken van ons energieverbruik.