skip to Main Content

Sponsoring

Naast het verwezenlijken van de ambities van onze klanten, vindt AW Groep het belangrijk een bijdrage te leveren aan een betere samenleving. Dat doen we door diverse maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Ook ontvangen we regelmatig aanvragen voor sponsoring. Bij de beoordeling daarvan bekijken we of het doel een bijdrage levert aan een betere samenleving en/of gericht is op sport, zorg of een regiofunctie heeft. Helaas kunnen we niet op alle verzoeken ingaan. Daarom hebben we een aantal richtlijnen opgesteld waaraan een sponsorverzoek moet voldoen.

Waaraan moet uw sponsoraanvraag voldoen?

Een sponsorverzoek moet schriftelijk worden ingediend en de volgende informatie bevatten:

  • De naam en achtergrond van de organisatie, instelling of vereniging die het verzoek indient
  • De naam van de contactpersoon
  • Een beschrijving van de te sponsoren activiteit
  • Een motivatie waarom AW Groep wordt benaderd voor sponsoring
  • Zijn er nog andere partners die de activiteit of het evenement sponsoren?
  • Aard en omvang van de gevraagde sponsoring
  • Uw tegenprestatie

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor sponsoring door AW Groep, dan kunt u uw sponsorverzoek mailen of per post sturen naar:

AW Groep
t.a.v. de directie
Postbus 109
2160 AC Lisse

Het opsturen van een sponsoraanvraag is geen garantie voor het toekennen van sponsoring. De directie bekijkt uw voorstel en beslist binnen 6 weken of uw sponsoraanvraag wordt gehonoreerd.