Project:

Aanleg fietsroute door knoop A4/A9

Met de aanleg van deze verbinding wordt een belangrijke ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk gerealiseerd.

Aan de oostzijde van Badhoevedorp is AW Groep momenteel bezig met het aanleggen van een nieuwe fietsroute met enkele kunstwerken. Met de aanleg van deze verbinding wordt een belangrijke ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk gerealiseerd. Het is na oplevering mogelijk om vanaf de Dellaertlaan naar de Oude Haagse weg bij de Nieuwe meer te fietsen.

Circulaire oplossingen

Van tevoren is afgesproken dat de oude funderingsbanen van de A9 worden hergebruikt voor de aanleg van het fietspad. Alle vrijkomende grond welke eerst afgevoerd zou worden, blijft nu op het werk. Dit werd mogelijk gemaakt door hoogtes te wijzigen en door te zoeken naar oplossingen voor de overtollige grond. Hierdoor is er minimale hinder van het aantal transportbewegingen door de aangrenzende woonwijk heen. Daarnaast is er ook gekozen voor het toepassen van duurzame brandstoffen in ons materieel. Zo is ons beton, afkomstig van Bollenbeton, circulair geproduceerd.

De Kathedraal

Onder het viaduct van de A9 werken wij aan een bijzonder schouwspel van verlichting, genaamd; De Kathedraal. Naast het fietspad komen waterbassins die regenwater zullen opvangen. Als de zon en de verlichting door de kolommen schijnen ontstaat er een spel van licht. Dit spel gaan we versterken. Op verschillende momenten van de dag zal er een andere beleving van licht zijn. Als de zon onder gaat zal de geplaatste verlichting aan gaan, hierdoor is het ’s nachts ook veilig en prettig fietsen.

De lichteffecten:

 • Het licht beweegt mee met de stand van de zon;
 • De veranderende invalshoek van het licht geeft het viaduct steeds een ander karakter;
 • Een subtiele verandering van de lichtkleur van zonlicht naar maanlicht;
 • De lampen zijn uit het zicht waardoor het effect verrassender is.

Het werk bestaat hoofdzakelijk uit:

 • Verrichten van opruimingswerkzaamheden;
 • Uitvoeren van grondwerk (sanering);
 • Aanbrengen van riolering t.b.v. afvoer waterbassin;
 • Aanbrengen van duikers;
 • Aanbrengen van funderingslagen;
 • Aanbrengen van een schelpenpad
 • Aanbrengen van asfaltbetonverhardingen;
 • (Her)straten van bestratingen;
 • Aanbrengen van betonbanden;
 • Aanbrengen van een fietsbrug;
 • Aanbrengen van openbare verlichting;
 • Aanleggen van fietspaden;
 • Grondverbetering ten behoeve van cunetten en nutstracée;
 • Verwijderen van aanwezige bodemverontreiniging;
 • Afwerken en verwerken van grond in bermen, taluds en openbaar gebied.

"Het project is een heel divers werk met verschillende onderdelen. Het is mooi om te zien hoe alle puzzelstukjes nu in elkaar vallen. Het is een uitdaging, maar dit maakt het extra leuk! "

- Mark van den Heuvel, Projectleider

Opdrachtgever
Gemeente Haarlemmermeer