Aanleg Haven van Heemstede

Project:

Aanleg 'Haven van Heemstede'

In 1916 werd in Heemstede vanuit het Spaarne een kanaal naar het westen gegraven dat lange tijd diende om kolen naar de nieuwe Heemsteedse gasfabriek te transporteren. Zand en schelpen vanuit duinafgravingen gingen per schip de andere kant op. Hierdoor ontstond een heuse haven. Langzamerhand verdween de industrie en vond er geen transport meer plaats via het water. De haven werd vooral gebruikt voor pleziervaart.

In 2014 stond de haven op de agenda van de gemeente: 'Het college ziet het ontwikkelen van de Haven als een kans voor de lokale economie, recreatie en toerisme.' In 2015 begon een groep bewoners met allerlei expertises na te denken hoe de haven aan te kleden. Zij vormden samen het 'Havenlab' en dachten na over de (technische) mogelijkheden en wensen van buurtbewoners. De haven moest weer een aantrekkelijk punt worden om te bezoeken. De taak van de gemeente was om vooral 'goed te luisteren'. Deze samenwerking tussen gemeente en burgers leverde in 2019 een prachtig havenplan op, geschikt voor bootjes, wandelingen, evenementen, horeca en sloepverhuur.

Dat de nieuwe locatie populair is, blijkt wel wanneer gemeente Heemstede meldt de komende tijd veel booteigenaren te moeten teleurstellen. Voor de 34 nieuwe ligplekken hebben zich maar liefst 573 mensen aangemeld. Een notaris gaat door middel van loting bepalen wie er een plek krijgt.

AW Infrabouw nam de realisatie van de haven voor haar rekening en is blij dat de haven zo'n groot succes is gebleken.

Gerealiseerde werkzaamheden:

  • Verwijderen van straatmeubilair en aanlegvoorzieningen;
  • Verwijderen en aanbrengen van verharding;
  • Verwijderen en aanbrengen riolering;
  • Aanbrengen loopsteigers en tribune;
  • Aanbrengen afmeervoorzieningen (vingerpieren, afmeerpalen, kikkers en bolders);
  • Aanbrengen drenkelingenladders;
  • Aanbrengen voorzieningen voor horeca en passanten;
  • Aanbrengen straatmeubilair;
  • Grondwerk;
  • Aanbrengen en bestraten van rijbaan en trottoir.