Project aanleg Krekenpark

Project:

Aanleg Krekenpark

Het project bestaat uit 2 projecten: de aanleg van het Krekenpark en de brug ‘’De Kreek’’.

In opdracht van ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom verzorgt AW Groep meerdere werkzaamheden bij het Krekenpark in Poeldijk. Het project bestaat uit 2 projecten: de aanleg van het Krekenpark en de brug ‘’De Kreek’’. Gezien er diverse disciplines uitgevoerd worden op een kleine locatie, vergt het veel afstemming met verschillende belanghebbende.

Tijdens de grondwerkzaamheden bleek dat de grond vervuild was. De grond is gesaneerd om de bodemverontreiniging te verwijderen.

Plaatsen van bruggen

Om de wijk en het park met elkaar te verbinden zijn er meerdere houten voetgangers- en fietsbruggen geplaatst. Aan de noordzijde van het park is een verkeersbrug geplaatst voor motorvoertuigen.

Het maken van een brug is puur vakmanschap! De brug bestaat uit landhoofden, vleugelwanden en voorgespannen liggers. Op de voorgespannen liggers na, zijn alle betonwerkzaamheden op het werk uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden zijn ook de bestrating, beschoeiing en taludbekleding aangebracht.

Aanplanten groen

Een park bloeit natuurlijk pas als er volop groen aanwezig is. AW Groen & Natuur verzorgt het aanplanten van al het groen. Er zijn verschillende planten en bomen geplant en er is gras ingezaaid. Het zal nog even duren voordat alles ontkiemd is, maar het is al wel mogelijk voor de bewoners om gebruik te maken van het park. AW Groen & Natuur zal ook het onderhoud van het park uitvoeren.

Speelvoorzieningen

Het Krekenpark ligt in het midden van de wijk ’Het Kreken’. De kinderen krijgen een centrale plek om met elkaar te spelen. Er zijn meerdere speelvoorzieningen geplaatst:

 • Voetbalveld
 • Kabelbaan
 • Speeltoren met glijbaan
 • Stapstenen door het water naar het speeleiland
 • Kunstgras

Het werk bestaat uit:

 • Landhoofden t.b.v. bruggen plaatsen
 • Houten bruggen plaatsen voor voetgangers en fietsen
 • Brug voor motorvoertuigen plaatsen
 • Aanbrengen betonduikers
 • Grondverbetering toepassen voor aan te planten bomen en heesters
 • Groenvoorzieningen aanplanten voor het gehele park
 • Groen onderhoud
 • Houten en kunststof beschoeiing aanbrengen
 • Bodemsanering
 • Straatwerk
 • Voetbalveld en speelvoorzieningen plaatsen
 • Aanleg halfverhardingspaden
 • Aanbrengen trekvlot en vlonder

Opdrachtgever
Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom