Project: Aanleg rotonde Olympiaweg Hillegom

Project:

Aanleg rotonde Olympiaweg

Op de Olympiaweg in Hillegom is recentelijk een nieuwe rotonde opgeleverd door AW Infrabouw.

Op de Olympiaweg in Hillegom is recentelijk een nieuwe rotonde opgeleverd door AW Infrabouw. Een project dat in twee fases is uitgevoerd, zodat bewoners van de nieuwe woonwijk Ringoevers ten alle tijden doorgang tot de wijk hadden. Beide fases hebben drie weken geduurd en zijn drie dagen voor de deadline opgeleverd. De nieuwe rotonde is momenteel volop in gebruik. Wij vertellen graag meer over de realisatie.

De realisatie van de rotonde in het kort…

Voorafgaand aan de aanleg van de rotonde, hebben wij een betonnen duikerconstructie aangebracht. Deze is noodzakelijk voor de doorstroming van de belangrijke poldersloot. Ook de duiker is in twee fases aangebracht, om te kunnen waarborgen dat de bewoners van de Ringoevers ten alle tijden de toegangsweg konden gebruiken. Nadat de duiker gereed was, kon de rotonde worden aangelegd. Hiervoor zijn diverse wegverbredingen van lichtgewicht ophoogmateriaal en menggranulaat aangebracht. Nadat de nieuwe funderingslaag gereed was, zijn wij gestart met het aanbrengen van de rotonde elementen en vervolgens het nieuwe asfalt en de bestratingen. Hierdoor werden al vrij snel de contouren van de nieuwe situatie zichtbaar. Vervolgens zijn alle bijkomende elementen weer aangebracht. Denk hierbij aan de openbare verlichting, divers straatmeubilair en de definitieve wegmarkering. Dit allemaal is in goede afstemming en samenwerking met onderaannemers en leveranciers uitgevoerd.

Samen staan we sterk

Binnen AW Groep hebben verschillende bedrijfsonderdelen meegewerkt aan de realisatie van de rotonde. Zo heeft AW Grondstoffen de grondstoffen geleverd, AW Onderhoud de bestratingswerkzaamheden uitgevoerd, AW Groen & Natuur gezorgd voor de beplanting en het kappen van de bomen, AW Infrabouw voor de inzet van het personeel en materieel en de begeleiding tijdens het project én was AW Infrabouw verantwoordelijk voor de communicatie naar de opdrachtgever, bewoners van de nieuwbouwwijk Ringoevers en overige stakeholders.

Werkzaamheden

Tijdens de realisatie van dit project hebben wij verschillende werkzaamheden verricht. Deze werkzaamheden hebben wij hieronder kort omschreven.

 • Verwijderen van straatmeubilair (paaltjes, fietsenrekken, lichtmasten, e.d.);
 • Verwijderen van de bestaande elementen verhardingen;
 • Verwijderen van de bestaande asfalt verhardingen d.m.v. frezen;
 • Verwijderen en aanbrengen van riolering en kolken;
 • Aanbrengen van een betonnen duiker;
 • Aanbrengen van een funderingslaag van lichtgewicht ophoogmateriaal (Yalibims) en menggranulaat;
 • Aanbrengen van nieuwe verharding (asfalt en elementen);
 • Aanbrengen van straatmeubilair;
 • Aanbrengen van bebording;
 • Aanbrengen OV-masten en armaturen;
 • Opnemen en verplaatsen lichtmasten.

Bijzonderheden bij de uitvoering

Om kosten te besparen en een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid, is het bestaande asfalt zo veel mogelijk blijven zitten. Tevens is er gebruik gemaakt van lichtgewicht ophoogmaterialen. De Olympiaweg bevindt zich op een niet zo’n draagkrachtige ondergrond. Ter plaatse van de wegverbredingen, was het op sommige plaatsen niet mogelijk om vooraf de aanleg van de rotonde een voorbelasting aan te brengen. Om dit te ondervangen, is er gebruik gemaakt van lichtgewicht ophoogmaterialen (Yalibims). Hierdoor worden zettingen in de toekomst geminimaliseerd. Daarnaast zijn ook twee nieuwe bushaltes aangelegd rondom de rotonde aan de Olympiaweg.

In een korte tijd hebben wij met veel verschillende disciplines werkzaamheden uitgevoerd. Wij kijken met trots terug op de realisatie en vertrouwen erop dat de rotonde de komende jaren veilig wordt gebruikt.

Opdrachtgever
BuildingTwenty4