Project: Aanleg rotonde Venneperweg-Oosterdreef

Project:

Aanleg rotonde Venneperweg-Oosterdreef

Eerst stonden er op het kruispunt van de Venneperweg en Oosterdreef verkeerslichten. Om het kruispunt veiliger te maken voor fietsers, is besloten van het kruispunt een rotonde te maken.

Op het kruispunt van de Venneperweg en Oosterdreef stonden verkeerslichten. Om het kruispunt veiliger te maken voor fietsers, is besloten van het kruispunt een rotonde te maken. In opdracht van gemeente Haarlemmermeer hebben wij de aanleg van de rotonde gerealiseerd. De juiste afstemming met diverse betrokken partijen en nutsbedrijven heeft ervoor gezorgd dat we het project zes weken eerder konden opleveren dan gepland. Een prachtig resultaat, wat van groot belang is voor de bewoners, ondernemers, opdrachtgever, hulpdiensten en het openbaar vervoer.

Werkzaamheden

  • Verwijderen bovengrondse objecten;
  • Verwijderen markeringen;
  • Opbreken bestaande verhardingen;
  • Aanpassingen fundatie verhardingen;
  • Grondwerkzaamheden;
  • Aanbrengen nieuwe verhardingen (rotonde-vorm);
  • Aanbrengen markeringen;
  • Aanpassen bebording;
  • Bijkomende werkzaamheden.

Duurzaam plan

De vraag van de opdrachtgever om het plan duurzaam uit te voeren met een lage CO2 footprint gaf ons de mogelijkheid om CO2-reducerende maatregelen te treffen. Een van de maatregelen betreft de stroomvoorziening van de uitvoerders- en schaftkeet werd gerealiseerd door een Infra Solar Unit.

Daarnaast draaiden onze machines op HVO diesel. Deze synthetische diesel is biologisch afbreekbaar en bestaat uit herwinbare grondstoffen (plantaardige afvalolie uit de voedingsindustrie). De aanleg van de rotonde is een mooi voorbeeld van een project dat wij aan de hand van onze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen hebben gerealiseerd. Op deze wijze konden wij circa 34 ton CO2 te besparen ten aanzien van een traditionele uitvoeringsmethode.

Wij zijn trots op het eindresultaat!

Opdrachtgever
Gemeente Haarlemmermeer