Vloeistofdichte betonvloer tankstation

Project:

Aanleg van een vloeistofdichte betonvloer

Bij bodembedreigende activiteiten, zoals het bouwen van een tankstation of het aanleggen van een wasplaats, is het verplicht de bodem te beschermen tegen milieubelastende vloeistoffen.

Een vloeistofdichte vloer is een vloer die geen naden of kieren heeft waardoor vloeistoffen kunnen lekken. Bij bodembedreigende activiteiten, zoals het bouwen van een tankstation of het aanleggen van een wasplaats, is het verplicht de bodem te beschermen tegen milieubelastende vloeistoffen. Zo mag een vloeistofdichte betonvloer alleen gestort worden door een gecertificeerd bedrijf.

Wij zijn in het bezit van het BRL SIKB 7700 (Aanleg of herstel van vloeistofdichte vloer)
- Protocol 7702 (Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening van beton)
- Protocol 7711 (Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting)

Kwaliteitseisen

Een vloeistofdichte vloer moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De vloer mag geen scheuren of naden bevatten.
  • Aansluitingen zoals wanden, putten en goten moeten zijn afgekit.
  • Leidingwerk en kabeldoorvoeren moeten tevens ook afgekit zijn.