Project:

Aanleg van nieuwe Hofcampbrug in Wassenaar

De gemeente Wassenaar wil de toegankelijkheid van waterwegen verbeteren, de waterstructuren versterken en de beleving van water vergroten. Een onderdeel is de ophoging en verbetering van de Hofcampbrug.

In 2019 is er na onderzoek besloten om uit voorzorg een aslastbeperking in te stellen op de brug. In de constructie is er namelijk Alkali Silica Reactie (ASR) ontdekt. Alkali Silica Reactie is een chemische reactie wat veroorzaakt wordt door de bestanddelen van het beton zelf. Door de chemische reactie wordt er veel water geabsorbeerd waardoor het beton uitzet en kan gaan scheuren. Omdat de locatie van ASR moeilijk is te bepalen, is er gekozen om de Hofcampbrug te vervangen.

Op advies van de welstandcommissie is er besloten om de bestaande tussensteunpunten te laten staan er de nieuwe betonnen brug naar tussen te maken. Dit geeft een extra uitdaging. Maar door het gebruik van prefab betonnen liggers van 18 meter kon de vaarweg in één keer overspand worden.

Het plaatsen van de betonnen prefab liggers
Het plaatsen van de betonnen prefab liggers

Een flinke uitdaging in dit project was wel de ligging van de gasleiding. De locatie van de leiding was lastig te bepalen omdat er geen duidelijke horizontale doorsnede beschikbaar was. In het werk hebben wij de 40 bar gasleiding bekeken en een plan gemaakt hoe wij dit het beste konden aanpakken. De Gasunie kwam dan ook om de dag controleren, want je moet er niet aan denken dat zo’n gasleiding ontploft!

Werkzaamheden

De werkzaamheden van AW Infrabouw voor de realisatie van de Hofcampbrug omvatten:

  • Sloop oude brug
  • Aanbrengen tijdelijke voetgangersbrug
  • Aanbrengen tussensteunpalen
  • Plaatsen beton prefab liggers
  • Aanbrengen straatwerk
  • Herinrichting toegangsweg
bekijk de video
Sloop van de Hofcampbrug
bekijk de video
Het plaatsen van de funderingspalen
bekijk de video
Plaatsen van de betonnen prefab liggers