Herstel flora en fauna Amsterdamse Waterleidingduinen

Project:

Herstel flora en fauna Amsterdamse Waterleidingduinen

Door drie projecten te combineren is er minder vrachtverkeer nodig en wordt de overlast voor natuur en recreant beperkt.

Op 17 november 2021 startte de gecombineerde werkzaamheden in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Door drie projecten te combineren is er minder vrachtverkeer nodig en wordt de overlast voor natuur en recreant beperkt.

De drie projecten zijn:

  • Aanleggen van natuurvriendelijke oevers lang het Westerkanaal
  • Verhogen van grond bij geulen in het infiltratiegebied
  • Hergebruiken van grond vanuit een tijdelijk depot

Het werk in een Natura 2000 gebied brengt een aantal aandachtspunten met zich mee. Het infiltratiegebied waarin gewerkt wordt is verboden gebied voor recreanten. Tijdens de werkzaamheden dient er voortdurend rekening te worden gehouden met de flora en fauna. Het transport verloopt veelal over smalle routes en de kranen in het infiltratie gebied draaien op biodiesel.

bekijk de video

Ontgraven oostoever

Het overgrote deel van het werkpad, gelegen langs het Westerkanaal, wordt teruggegeven aan de natuur. Door een andere werkwijze is deze namelijk niet meer volledig nodig. Het pad wordt ontgraven aan de oostzijde, dit is de kant van het infiltratiegebied. Zo ontstaat er een vochtige oever waar verschillende soorten planten kunnen groeien. De ontgraven onderlaag wordt direct toegepast in het uitstroomgebied. De toplaag wordt gezeefd en in de toekomst elders gebruikt in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Creëren van natuurlijke heuvels

Op een aantal plekken in het infiltratiegebied diende er natuurlijke heuvels aangebracht te worden ter bevordering van de waterfiltratie. Via drains wordt het gefilterde water opgevangen en afgevoerd. Om deze te creëren is er eerst een laag zand van 1 a 1,5 meter aangebracht welke afkomstig is uit het ontgraven Westerkanaal.

Deze dient ook ter bescherming van de aanwezige drains in het uitstroom gebied. Om uiteindelijk het grijsduin gebied te ontwikkelen is er een afdeklaag van 10 cm teelaarde aangebracht. Op termijn zal hier een typisch duinlandschap ontstaan.

Grond zeven en hergebruiken

De grond die vrijkomt tijdens onze werkzaamheden in de Amsterdamse Waterleidingduinen blijft in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Echter is dit niet altijd direct te gebruiken en dient het in sommige gevallen eerst gezeefd te worden. Zo is er grond gezeefd om teelaarde te maken en is de afgeplagde grond ook gezeefd. Deze wordt in de toekomst weer toegepast in het waterleiding duingebied.

Stimuleren van de biodiversiteit

Om de natuur een handje te helpen is er na het ontgraven van de oevers riet en maaisel aangebracht wat vanuit natuuroogpunt geplagt is uit het uitstroom gebied. Dit doen wij om verschillende habitatten te creëren voor de flora en fauna. Zo zullen verscheidene rietvogels gebruik maken van de rietkragen en is het leefgebied van de zeldzame waterspitsmuis die in de Amsterdamse Waterleidingduinen voorkomt uitgebreid. Ook is de oever nu makkelijker te benaderen voor alle dieren die hier leven.

Doordat waternet zo’n specifieke opdrachtgever is, zijn ze zelf erg betrokken bij het project. Dagelijks waren wij met elkaar aan het kijken hoe de werkzaamheden verliepen. Het contact is veel intensiever dan gebruikelijk, maar doordat we zo nauw samenwerkte trek je samen echt op naar het eind proces.

Opdrachtgever
Waternet