skip to Main Content

Bergbezinkbassin aan de Hogeweg in Noordwijk

Bergbezinkbassin aan de Hogeweg in Noordwijk

De inhoud van het rioolstelsel in Noordwijk moest worden vergroot met een drietal rioolbassins. Eén van die bassins, het ondergrondse bergbezinkbassin (BBB) aan de Hogeweg, is aangelegd door AW Vessies Infra. Het BBB heeft een netto inhoud van ongeveer 800 m3. Bij de uitvoering van dit werk heeft AW Vessie Infra een holle wandsysteem gebruikt. Op de reeds gestorte vloer zijn holle wanden geplaatst die daarna zijn volgestort met beton. Het te storten dek wordt op deze manier verankerd waardoor een goede waterdichte verbinding ontstaat.

  Bergbezinkbassin Hogeweg
  Bergbezinkbassin Hogeweg
  Bergbezinkbassin Hogeweg
  Bergbezinkbassin Hogeweg
  Bergbezinkbassin Hogeweg
  Bergbezinkbassin Hogeweg
  Bergbezinkbassin HogewegBergbezinkbassin HogewegBergbezinkbassin HogewegBergbezinkbassin Hogeweg