Betonvloer Nijssen recycling | AW Groep

Project:

Storten van een betonvloer in Halfweg

In opdracht van Nijssen Recycling B.V. heeft AW Infrabouw betonnen laadkuilen en betonvloeren gestort.

In gemeente Halfweg, direct gelegen aan het Rotterpolderplein, zijn er in opdracht van Nijssen Recycling B.V. nieuwe bedrijfshallen gebouwd. Deze hallen zijn de Circular Hub hallen van Recycling.nl. Circular Hub Amsterdam is de locatie voor bedrijven om gratis, snel en zonder afspraak gescheiden karton en plastic folie afval in te leveren.

Voor de start van de hallen heeft AW Infrabouw de bestaande verharding verwijderd en de fundatiebalken en paalfunderingen aangebracht doormiddel van heipalen.
Daarna zijn de laadkuilen voor de vrachtwagens en de betonvloeren gestort met beton van Bollenbeton. Nadat de bouw van de hallen afgerond zijn, heeft AW Groep de terreinriolering aangelegd en nieuwe verharding aangebracht.

bekijk de video