Project:

Bouw- en woonrijp maken Haarlem Buiten

Een uniek project in Haarlem Zuid, op het voormalige Tjaden terrein.

Het saneren

In 2006 verhuisde het bedrijf Tjaden en daardoor kwamen er panden leeg te staan. Met name de bodem verdiende de meeste aandacht. In de loop van de geschiedenis is het terrein vervuild geraakt. Voordat er woningen gebouwd konden worden moest de grond gesaneerd worden.

Voordat de sanering uitgevoerd kon worden is er een stalen damwand (10 meter diep) aangebracht. Dit gebeurde vanaf het water met de inzet van pontons. De stalen damwand had eveneens de functie om het dijklichaam stabiel te maken en te houden. Na het zetten van de stalen damwanden kon zorgeloos de sanering en overige grondwerkzaamheden van start gaan.

Afvoeren per schip

Alle opstallen zijn vervolgens op duurzame wijze gesloopt. Het vrijgekomen materiaal, zoals hout en staal, is gescheiden afgevoerd. Het vrijkomende puin is op locatie gebroken, door onze eigen breker, en toegepast in de voorbelasting. Uiteindelijk is ook een deel van het gebroken materiaal als menggranulaat toegepast voor de funderingslaag onder de rijbaan.

Zowel de vrijgekomen verontreinigde grond als de nieuwe grondstoffen zijn per schip via de Ringvaart aan- en afgevoerd. Dit in verband met de lastige ontsluiting van het project en om overlast voor de omgeving te beperken.

In de woonrijpfase is bij iedere woning een landbouwhek geplaatst. De landbouwhekken zijn stuk voor stuk geheel ontwikkeld in onze eigen timmerwerkplaats. Hetzelfde geldt voor de nieuw. AW Groen & Natuur realiseert deze en neemt ook het aanplanten van de groenvoorzieningen voor haar rekening.

Een ander leuk detail is dat alle kadewoningen worden opgeleverd met een tuin met vlonder. De tuin volledig ingericht met hoogwaardige sierbestrating. De architect heeft hiervoor in samenspraak met de opdrachtgever een ontwerp gemaakt. De vlonders zijn door AW Groen & Natuur aangelegd.

  • Opruimen werkterrein;
  • Slopen opstallen;
  • Aanbrengen waterkering (stalen damwand) en tijdelijke laad/loswal;
  • Saneren werkterrein, grond herschikken, aanbrengen leeflaag met zettingscompensatie
  • Aanleggen cunet en puinfundering met overhoogte;
  • Voorbelasten cunet;
  • Aanleg riolering en nuts;
  • Woonrijp maken.

Opdrachtgever: Haarlem Zuidst