skip to Main Content

OMOP: verhardingen sportparken Den Haag

Herinrichting sportpark Stokroosveld
in Den Haag

AW Vessies Infra heeft met de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn van de gemeente Den Haag een overeenkomst met open posten (OMOP) afgesloten. Dat houdt in dat wij in twee jaar tijd bij diverse sportcomplexen in de gemeente Den Haag aan het werk gaan. Op dit moment zijn wij aan de slag bij het sportpark Stokroosveld aan de Zonnebloemstraat. Dit sportpark wordt heringericht. Vorig jaar heeft AW Groen hier een beachcourt aangelegd. Dit jaar worden de twee handbalvelden vernieuwd. Eén van deze velden komt op een iets andere locatie. AW Vessies Infra is 1 februari 2016 gestart met het verwijderen van het asfalt en funderingslagen van beide sportvelden.

Handbalvelden met NOC*NSF keurmerk

Nadat het asfalt was afgevoerd zijn de opsluitingsbanden gezet, de puinbanen aangebracht afgewerkt en is het afschot aangebracht. De maatvoering komt bij dit project heel nauw: de handbalvelden worden aangelegd onder keur van ISA Sport en conform de normen en eisen van NOC*NSF. Dus voert onze uitvoerder met zijn team extra controles met roterende laser en waterpastoestel uit. Zodat we absoluut zeker weten dat we voor de gemeente Den Haag perfecte speelvelden van hoogwaardige kwaliteit met een optimale bespeelbaarheid aanleggen.

Drainage en beregeningsleidingen

De werkzaamheden voor de handbalvelden vorderen gestaag en we liggen op schema. Half maart is de verwachte oplevering. Daarna brengen we op het ernaast gelegen terrein drainage en beregeningsleidingen aan voor de nog aan te leggen grasvelden.

Werkzaamheden Stokroosveld

 • verwijderen asfalt en fundering
 • aanbrengen drainputten
 • grond afgraven en verplaatsen
 • op hoogte afwerken zandbed
 • plaatsen opsluitbanden
 • profileren puinbanen
 • aanbrengen betonplaten
 • aanbrengen asfaltverharding
 • aanleggen drainage en beregeningsleidingen

Activiteiten OMOP

 • het inrichten en onderhouden van het werkterrein
 • het treffen van de benodigde verkeersmaatregelen
 • het opbreken van verhardingen
 • het verwijderen van straatmeubilair
 • het verwijderen van groenvoorzieningen
 • het aanbrengen van elementen- en asfaltverharding
 • het aanbrengen van straatmeubilair
 • bijkomende werkzaamheden
verhardingen sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen Sportparken
Verhardingen SportparkenVerhardingen SportparkenVerhardingen SportparkenVerhardingen SportparkenVerhardingen SportparkenVerhardingen SportparkenVerhardingen SportparkenVerhardingen SportparkenVerhardingen SportparkenVerhardingen SportparkenVerhardingen SportparkenVerhardingen SportparkenVerhardingen SportparkenVerhardingen SportparkenVerhardingen SportparkenVerhardingen SportparkenVerhardingen SportparkenVerhardingen SportparkenVerhardingen SportparkenVerhardingen SportparkenVerhardingen SportparkenVerhardingen SportparkenVerhardingen SportparkenVerhardingen SportparkenVerhardingen SportparkenVerhardingen Sportparken