Bouwrijp maken sportpark Elsgeest

Project:

Bouwrijp maken sportpark Elsgeest

In Voorhout heeft AW Groep gewerkt aan de herinrichting van het Sportpark Elsgeest.

In Voorhout heeft AW Groep gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van het Sportpark Elsgeest. Met de nieuwe inrichting willen de gemeente en verenigingen van het sport- en recreatiepark de capaciteitsbehoefte aan (buiten)sportaccommodaties voor voetbal, hockey en handbal oplossen. Met de uitbreiding van het sportpark is er ook rekening gehouden met de verkeersafwikkeling en het parkeren. De definitieve aanleg zal op een later moment worden aanbesteed en gefaseerd worden uitgevoerd.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Verwijderen van bomen en begroeiing
  • Baggeren van watergangen
  • Graven van watergangen
  • Dempen van watergangen
  • Aaanbrengen van drainage
  • Aanbrengen van voorbelasting
  • Aanbrengen van houten beschoeiing
  • Uitvoeren van grondwerken
bekijk de video

Opdrachtgever
Gemeente Teylingen