skip to Main Content

BRM en WRM Venneppark N207

BRM en WRM Venneppark N207

Een project gelegen op een mooie zichtlocatie vanaf de N207. Hier vindt de ontwikkeling van een bedrijventerrein plaats. Voor gemeente Haarlemmermeer een aanwinst om nieuwe bedrijven te kunnen faciliteren.

In dit project is het werken in projectteams van uitzonderlijk belang. Afstemming tussen de koper van een kavel, het ingenieursbureau, de opdrachtgever en aannemer kan dit project maken of breken. Per kavel wordt er door de ontwikkelaar meegedacht in de wensen van de klant. Wij als aannemer betekenen daar tevens een grote rol in.

Activiteiten

 • Gebiedsontwikkeling
 • Grondstoffen
 • Grondwerk
 • Rioleringswerk
 • Waterbouw
 • Wegenbouw

Werkzaamheden

 • Opbreken van diverse verhardingen.
 • Uitvoeren van grondwerkzaamheden.
 • Aanbrengen riolering inclusief huisaansluitingen.
 • Aanbrengen elementenverhardingen.
 • Aanbrengen asfaltverhardingen.
 • Aanbrengen groenvoorzieningen.
 • Aanbrengen verlichting.
 • Aanbrengen straatmeubilair.

Bijzonderheden

Het project is aangenomen op basis van een raamovereenkomst. Het bestek van deze overeenkomst is gebaseerd op fictieve hoeveelheden. Dit is gedaan omdat er per verkochte kavel een aparte deelopdracht opgesteld wordt. Zodoende wordt het project in verschillende fases uitgevoerd. De duur van het project is daarom afhankelijk van de verkoop van de kavels.

Venneppark AW Groep
Venneppark AW Groep
Venneppark AW Groep
Venneppark AW Groep
Venneppark AW Groep
Venneppark AW GroepVenneppark AW GroepVenneppark AW GroepVenneppark AW GroepVenneppark AW Groep