skip to Main Content

BRM Quatrebras Park – deelplan B

BRM Quatrebras Park – deelplan B

Quatrebras Park wordt een groene en ruim opgezette wijk, met lanen die passen bij Badhoevedorp. Woningen aan het park, dichtbij een kinderboerderij, sportverenigingen, scholen en het winkelcentrum. In totaal komen er in Quatrebras Park ongeveer 550 woningen. Momenteel is AW Vessies Infra volop bezig met het bouwrijp maken van deelplan B.

Vijf verschillende deelfases

Het project is opgedeeld in vijf verschillende deelfases. In al deze fases gaan wij het perceel bouwrijp maken. Wij gaan de rioolsleuven ontgraven op GPS en vullen met zand. Daarnaast werken wij de percelen af op de juiste afwerkhoogtes. De te ontgraven grond vervoeren en verwerken wij. Verder wordt de grond deels op het project gebruikt en deels afgevoerd naar depot Veldpost. Ook gaan wij ca. 2500 m1 riool leggen en worden er twee duikers aangebracht voor de omlegging van de Robert Kochstraat. Later bij het woonrijp maken wordt er een watergang gerealiseerd, hier plaatsen wij tijden het bouwrijp maken een 65 m1 damwand voor.

Groot grondverzet

Quatrebras Park is een project waarbij groot grondverzet en het logistiek hiervan een grote rol speelt. Door dit slim aan te pakken besparen we tijd en geld. Groot grondverzet is een van de sterke punten van AW Groep. Onze eigen machines en medewerkers zijn hierin gespecialiseerd. Hierdoor kunnen wij snel, netjes en vakkundig werken. Op deze manier worden de doelstellingen, die bij de inschrijving geformuleerd zijn, behaald.

Het ontwerp van Quatrebras Park

Het centrale park is het verbindende element in de wijk. Woningen aan het park kijken erop uit. De westelijke zijde biedt een wandelpark, de zuidzijde wordt meer bosachtig met doorzichten. De oostzijde krijgt voorzieningen en vormt de verbinding naar het centrum. Het hart van het park bestaat uit een groene weide en een waterpartij. Ergens anders in de wijk worden kleinere groene plekken aangelegd. Fiets- en wandelpaden verbinden het park en de nieuwe wijk met de bestaande omgeving. Benieuwd naar meer? Neem een kijkje op: https://haarlemmermeergemeente.nl/badhoevedorp/quatrebras