Project: Daktuin 'Hurks'

Project:

Daktuin 'Hurks'

Al enkele jaren is AW Groep werkzaam bij Hollandpark in de gemeente Diemen. Hier werken we mee aan diverse woonconcepten vanuit één totaalconcept. Voor het ontwerp en de aanleg van het groen zocht bouwer Hurks een alleskunner.

Groen wordt alsmaar belangrijker in onze samenleving. Dit kun je goed zien in onze steden, het groen en de groene oplossingen zijn steeds prominenter aanwezig. Bovenal heeft dit een positieve CO2 bijdrage maar ook klimaateffecten als hevige regenval en hittegolven kunnen deels worden opgevangen door groenere toepassingen. Naast dit alles wordt de mens ook simpelweg blij van groen om zich heen.

Voor het ontwerp en de aanleg van een drietal daktuinen zocht bouwer Hurks een alleskunner. In concurrentie is AW Groen & Natuur uitgenodigd om een ontwerp te maken van A tot Z, inclusief D&C en een plantings- en drainageplan. Onder een flinke tijdsdruk van 3 maanden is het project volledig afgerond. De uitdaging was de hoogte waarop gewerkt moest worden evenals het realiseren van een goede drainage. Het straatwerk moet onder voldoende afschot worden aangelegd om het regenwater goed af te voeren. Ook speelt asbelasting een rol, we werken immers op een dak en kunnen niet zomaar met ieder voertuig uit de voeten. Voor wat betreft logistiek hebben we rekening te houden met de werkzaamheden er om heen, de bouw en infrawerken van rondom Hollandpark lopen gewoon door.

Opdrachtgever
Hurks