skip to Main Content

Dijkversterking Nessersluis

Ophogen van de dijk via het water

Het ophogen en versterken van zo’n 4,5 kilometer dijk op de Amstelkade en Nessersluis is een project dat om verschillende redenen anders is. Een veelzijdig werk in een prachtig natuurgebied. Veelzijdig omdat er meer bij komt kijken dan het ophogen van de dijk, zoals een stuk sanering, asfalteringswerkzaamheden en het aanpassen van de aanmeerconstructie. Werken in een natuurgebied vereist creatief denken, een strakke planning en een andere aanpak. Zo moet bijvoorbeeld een groot deel van de materialen over water worden aangevoerd. Door stortsteen te recyclen hebben we ook in dit project iets extra’s kunnen doen aan duurzaamheid: een belangrijk aandachtspunt bij AW Groep.

Duurzaam

AW Groep vindt respectvol omgaan met het milieu belangrijk. We zijn daarom altijd op zoek naar duurzame werkmethodes en oplossingen. Recyclen van grond- en bouwstoffen is bijvoorbeeld een mogelijkheid. In dit geval ontdekte onze inkoper dat er stortsteen vrij zou komen bij de kustwerken van Katwijk. Dit materiaal, dat 50 jaar in de uitwatering heeft gelegen, kunnen wij prima opnieuw gebruiken als steenbestorting in de vooroever Nessersluis. Een passende duurzame oplossing.

Werkzaamheden

 • Verwijderen van asfaltverhardingen
 • Opnemen en herstraten van elementenverhardingen
 • Saneringswerkzaamheden
 • Aanbrengen van ophogingsmateriaal
 • Aanbrengen van licht ophogingsmateriaal
 • Aanbrengen van klei in ophoging
 • Plaatsen van taludbescherming
 • Maken van grondkerende constructies
 • Aanbrengen asfaltverhardingen
 • Aanleggen leidingwerk
 • Maken afschermconstructies
 • Aanbrengen inlaat- en aflaatconstructies
Dijkversterking AW Groep
Dijkversterking AW Groep
Dijkversterking AW Groep
Dijkversterking AW Groep
Dijkversterking AW Groep
Dijkversterking AW Groep
Dijkversterking AW Groep
Dijkversterking AW Groep
Dijkversterking AW GroepDijkversterking AW GroepDijkversterking AW GroepDijkversterking AW GroepDijkversterking AW GroepDijkversterking AW Groep