Eindresultaat Holland Park

Project:

Eindresultaat Holland Park

Sfeervolle grachten, prachtige gevels, gezellige straatjes, groene binnentuinen en ruim 3000 mooie designappartementen.

Onder de rook van Amsterdam ligt de spraakmakende woonwijk 'Holland Park' in Diemen. Projectleider Joeri Albers vertelt tegen welke uitdagingen hij en zijn team aanliepen en deelt vooral de trots.

'Op 21 april 2022 is ons prestigieuze project, dat we uit mochten voeren door het winnen van een Europese aanbesteding, formeel opgeleverd. Na vierenhalf jaar keihard werken was dit een mooi moment. We hebben echt alles gedaan op het gebied van infra; van kademuren bouwen tot het riool aanleggen, grachten en singels graven tot de bestrating en de asfaltering aanleggen. Voor mij is dit één van de mooiste projecten van AW Infrabouw tot nu toe. Dat we dit samen voor elkaar hebben gebokst is een resultaat waar we echt trots op mogen zijn. Met veel genoegen hebben we de openbare ruimte nu overgedragen aan de gemeente Diemen.'

bekijk de video

Veiligheid voor alles

'De allergrootste logistieke uitdaging in een project als dit, zit hem in de veiligheid. Er loopt een groot aantal verkeersstromen door elkaar heen, die onder geen beding bij elkaar mogen komen, maar die wel altijd toegankelijk moeten zijn. Denk aan de route voor hulpdiensten, de weg voor de studenten naar de Hogeschool en natuurlijk de toegangswegen voor de bewoners. Als je met zulke grote aantallen appartementen te maken hebt, kun je je voorstellen dat de oplevering en bereikbaarheid ervan niet altijd synchroon loopt.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van AW Infrabouw voor de realisatie van de buitenruimte van Holland Park omvatten:

 • Sloop diverse viaducten;
 • Verwijderen van de huidige inrichtingselementen;
 • Rioleringswerk, onderheid riool, gevel gebonden riool, vrijverval riool, stalen riool en pers riool;
 • Aanbrengen lichtophoogmateriaal (schuimbeton);
 • Aanbrengen betonnen kademuren met speciaal reliëf structuur;
 • Graven grachten en singels;
 • Ontgraven en afvoeren zand;
 • Aanbrengen natuurvriendelijke oevers en ecozones met fauna passages;
 • Aanleg park en groenvoorzieningen;
 • Aanbrengen straatwerk;
 • Aanbrengen asfaltverhardingen inclusief markeringen.