skip to Main Content

Groene inrichting combibrug Bleizo

Groene inrichting combibrug Bleizo

AW Mense Groen verzorgt de gehele groene inrichting van de combibrug in Zoetermeer. Het betreft een enorme nieuwe brug over de A12 bij Zoetermeer, waarop het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer voor de Randstadrail wordt gerealiseerd. Deze bevindt zich onder het dek en loopt parallel aan de A12 op de lijn Gouda-Den Haag. Het geheel gaat uiteindelijk functioneren als belangrijk vervoersknooppunt in de Randstad met een P+R, 700 parkeerplaatsen en tussenstation voor diverse snelbussen. Het dek krijgt een hoogwaardige inrichting met beplantingen en natuursteen bestrating. AW Mense Groen heeft meegewerkt aan de engineering en gaat nu aan de slag met de realisatie.

Realisatie van groene inrichting

Allereerst is gestart met het aanleggen van diverse folies en drainmatten waarop vervolgens o.a. lava en substraat wordt aangebracht. De lava en het substraat wordt met een trekker en een kieper via een hellingbaan op het dek gereden en gestort, waarna het met een kleine shovel op de plek van verwerking wordt gebracht. Uiteindelijk worden 29 bomen, inclusief groeiplaatsconstructies, op het dek aangebracht, een singel van krentenbomen, een zogenaamde ‘Zeeuwse haag’ en gazon aangelegd. Tevens verzorgt AW Mense Groen de realisatie van een beregeningssysteem. Tenslotte worden rond het dek, op het maaiveld, nog diverse hagen aangeplant.

Groene inrichting is beeld- en sfeerbepalend

Bij dit bijzondere project ontzorgt AW Mense Groen de opdrachtgever als het gaat om de groene inrichting. Juist de groene inrichting is heel beeld- en sfeerbepalend bij dit project. Zorgvuldigheid is daarom van groot belang. Wij hebben het plantmateriaal nauwkeurig ingekocht bij onze leveranciers. Ook zijn wij met ontwerpers en vertegenwoordigers van de opdrachtgever bij de kwekerijen geweest om een selectie van de bomen en heesters te maken. Het aanleggen van de folies, drainmatten en het aanbrengen van de lava en de substraten vereist zorgvuldigheid om de producten goed te laten functioneren. Uiteindelijk vormt dit de leeflaag op het dek. Daarnaast is het logistiek en qua fasering ook uitdagend, omdat er diverse andere werkzaamheden op het dek plaatsvinden.

Duurzaam en vooruitstrevend project

Wij, als AW Mense Groen, zijn actief op een van de grootste vervoersknooppunten in de Randstad. Daarbij krijgt het een hoogwaardige inrichting. Het is mooi om daaraan mee te werken. Het inrichten van dit groene dak is in het kader van duurzaamheid en meervoudig ruimtegebruik een vooruitstrevend project. Het is mooi om daarin als AW Groep te participeren, omdat dit de toekomst is en er steeds meer vraag naar komt.

Groene combibrug AW Mense Groen
Groene Combibrug AW Mense Groen
Groene Combibrug AW Mense Groen
Groene Combibrug AW Mense Groen
Groene Combibrug AW Mense Groen
Groene Combibrug AW Mense Groen
Groene Combibrug AW Mense GroenGroene Combibrug AW Mense GroenGroene Combibrug AW Mense GroenGroene Combibrug AW Mense Groen