Onderhoudswerkzaamheden Diemen

Project:

Groenonderhoud in Diemen

Wij maken én houden de wereld graag een beetje bij beetje groener.

Voor de gemeente Diemen voeren wij groenonderhoud volgens onderhoudscontracten uit. Dit gaat om het verwijderen van onkruid op verhardingen, A en B kwaliteit maaien (gazons maaien), knippen van de hagen en het ecologisch maaien. Met deze vier onderhoudscontracten kunnen wij efficiënt groenonderhoud uitvoeren en spreken we van integraal groenonderhoud.

1. Onkruid op verhardingen verwijderen
Op de straten, voetpaden en fietspaden in Diemen verwijderen wij het onkruid op de verhardingen. Ook rijden we met een elektrische onkruidbrander om het onkruid voor langere tijd te bestrijden. Het branden doen wij met groengas.

2. A en B kwaliteit maaien
Alle gazons, speelvelden en recreatieparken worden op de juiste kwaliteit (hoogte) gemaaid, zodat niemand last heeft van te hoog gras.

3. Knippen van hagen
Twee tot drie keer per jaar voeren wij onderhoud uit in de vorm van het knippen van de hagen. Dit doen wij met een heggenknipper op de machine. Handmatig knippen we de heg nog iets bij.

4. Ecologisch maaien
Oog voor flora en fauna. Dat staat centraal bij het ecologisch maaien. Wij maaien alle bermen, slootkanten en overig gras in Diemen. Het doel van ecologisch maaien is om de biodiversiteit te bevorderen en de leefomgeving van planten en dieren te verbeteren.