Grondverzet Noordelijke Randweg Voorhout

Project:

Grondverzet Noordelijke Randweg Voorhout

De gemeente Teylingen laat een nieuwe verbinding aanleggen ten noordwesten van Voorhout, deze verbinding zorgt voor een betere ontsluiting van het nieuwbouwproject Hoogkamer.

De gemeente Teylingen laat een nieuwe verbinding aanleggen ten noordwesten van Voorhout, deze verbinding zorgt voor een betere ontsluiting van het nieuwbouwproject Hoogkamer. Ook zal het centrum van Voorhout hierdoor ontlast worden van verkeer.

bekijk de video

Grondverzet

In april 2021 zijn wij gestart met het ontgraven van de huidige bovenlaag ter plaatse van de toekomstige turborotonde op de N444. Het ontgraven zand in combinatie met het geleverde zand is nodig om een voorbelasting te kunnen creëren. Vanaf september doet deze voorbelasting zijn werk en in januari 2022 zijn wij met een tweetal rupskranen aan de slag gegaan om het cunet van de turborotonde te ontgraven en voorzien van fundering. Ditzelfde hebben wij uitgevoerd voor de Noordelijke Randweg.

Ecologische zone

Naast de zorg voor verbetering voor de mens, wordt er ook aan de flora en fauna gedacht. Aan het einde van 2021 is de laatste hand gelegd aan de ecologische zones. Ter plaatse van de aansluiting met de huidige Leidsevaart hebben wij onderwaterdrempels aangebracht als mogelijke broedplaats voor de flora en fauna. In verband met de waterdiepte was dit een uitdagend onderdeel.

Omleggen rotonde

In 11 dagen tijd zal de huidige N444 worden omgelegd naar de nieuwe locatie. Hiervoor treffen we de meeste voorbereidingen voorafgaand van de totale wegafsluiting, zodat na 11 dagen het verkeer van de nieuwe turborotonde gebruik kan maken. Een knappe prestatie!

Opdrachtgever

Heijmans