Grondwerkzaamheden Ikief zeeveilig 2217

Project:

Grondwerkzaamheden Ikief zeeveilig 2217

In de toekomst komt infiltratiegebied Ikief, in de duinen bij Heemskerk, binnendijks te liggen. Hiervoor is het nodig dat de bestaande duinenrij groeit en zwakke delen worden versterkt.

In de toekomst komt infiltratiegebied Ikief, in de duinen bij Heemskerk, binnendijks te liggen. Hiervoor is het nodig dat de bestaande duinenrij groeit en zwakke delen worden versterkt. Dit wordt gerealiseerd met circa 48.880 m3 duinzand. Het zand ligt nu in een depot in Bloemendaal en wordt via een overslaglocatie naar de plaats van verwerking (Ikief) vervoerd.

bekijk de video

Transporteren van zand

Het project bestaat in grote lijnen uit het transporteren van zand vanuit depot Grote Zijpe aan de Zeeweg in Bloemendaal, naar suppletielocaties 1 t/m 6 Van Oldenborghweg in Heemskerk. Hier moet het verwerkt worden (ten westen en noorden van het Ikief). Hiervoor moeten in het duingebied tijdelijke werkwegen worden gerealiseerd, die na afloop worden afgeplagd. Dit plagsel wordt vervolgens over de gerealiseerde duinsuppletie aangebracht. Voor het transport moet iedereen zich houden aan een verplichte rijroute.

Grondwerkzaamheden Ikief zeeveilig 2217

Natura 2000 gebied

De werkzaamheden vinden plaats in een Natura 2000 gebied en een drinkwater winlocatie waarbinnen strenge regels van toepassing zijn. Daarom worden de werkzaamheden door een ecologische begeleider begeleid.

De reductie van CO2

In ons werkplan hebben wij gekozen voor een aanpak waarbij minder transport en overslag momenten nodig zijn. Dit zorgt ervoor dat er een CO2-reductie gerealiseerd wordt ten opzichte van het aanvankelijke plan. Tevens is de route door het natuurgebied geoptimaliseerd waardoor er minder invloed op de natuur is.

Opdrachtgever
PWN